Čestní občané města

Čestné občanství města je významnou poctou, která by měla být udělována osobnostem, které se zasloužily o jeho rozvoj. V současné době obecně o udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města.

V Jeseníku do roku 1918 neexistuje městská kronika, která by dokládala udělování čestného občanství města. Bohužel také opis městské kroniky založené v roce 1920 zahrnuje jen stručný historický přehled a podrobně mapuje až léta (1914) 1919 - 1942. Díky průzkumu pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Jeseníku bylo tedy možné jen přibližně sestavit seznam čestných občanů města Frývaldova (Jeseníku). Je zde podchyceno osmnáct nominací s odkazem na starý index, který je dnes neznámý.

Německému krajanskému společenství se podařilo v knize Freiwaldau-Gräfenberg (Kirchheim u. Teck 1987) shromáždit dvanáct málo přesných nominací a ve fondu Archiv města Jeseník se náhodně našel ve spisech, které inventář označil jako “Vojenské záležitosti“, pasport dvanácti dokumentů o čestném občanství. Záznamy o udělování tohoto titulu po roce 1945 obsahuje fond Městský národní výbor Jeseník.


Obecně je možné říci, že se čestné členství města Frývaldova udělovalo dvěma způsoby:

a) honoris causa - tedy osobnostem přesahujícím rámec města jako výraz loajality, aniž by tyto osobnosti měly bezprostřední zásluhy o město a jeho okolí:

1870 - Hermann Freiherr von Pillersdorf, slezský zemský prezident, Opava

1915 - Max Graf Coudenhove, zemský prezident Slezska

1916 - Heinrich Graf Larisch-Mönnich, zemský hejtman Slezska

1935 - Tomáš Garrigue Masaryk, prezident ČSR

1948 - Edvard Beneš, prezident ČSR

1948 - Klement Gottwald, prezident ČSR


b) za zásluhy - tedy osobnostem za jejich konkrétní zásluhy o město či širší region:

neznámé jméno, majitel firmy na zpracování kůží

Franz Rumpelmayer, lékař propagující vodoléčbu

August Koch, rentiér

1884 - Dr. Karl Wilhelm Dittrich, advokát v Opavě, slezský zemský poslanec

1886 - Olivier Marquis de Baquehem, c.k. ministr obchodu

1885 - Josef Sachs, okresní hejtman v letech 1849-67, starosta města 1870-85

1902 - Msgr. Ernest Axmann, děkan ze Skorošic, rada gen. vikářství vratislavského biskupství

1902 - Karl Dittrich, velkoprůmyslník z České Lípy

1906 - Alois Regenhart III., velkopodnikatel ve Frývaldově, obchodní rada, starosta města 1893-94

1906 - Ernst Regenhart, velkopodnikatel ve Frývaldově, komerční rada

1906 - Josef Fietz, majitel domu, fotograf a člen městské rady

1907 - Dr. Georg Kopp, kardinál a kníže, biskup vratislavský

1907 - Dr.jur. Josef von Ursprung, plk. v.v., starosta města 1894 - 1907

1909 - Filipp Klein, majitel kavárny, člen městské rady, starosta 1907-09, prezident MSSGV a velitel dobrovolných hasičů a vodní služby

1913 - Dr. jur. Ferdinand Pohl-Schleswald, finanční ředitel biskupského komorního ředitelství v Javorníku

1930 - Anton Fiedler, ředitel katastrálního úřadu Okresního soudu, člen městského zastupitelstva a vládní komisař

Po roce 1948:

Irina Jakovlevna Fedorčenková, manželka jediného padlého sovětského vojáka při osvobozování Jeseníku roku 1945

PhDr. Rudolf Zuber, římskokatolický kněz, církevní historik, archivář a knihovník

JUDr. Miloš Kočka, advokát, ale především spisovatel, mimo jiné autor románu Prameny živé vody

Herbert Reinelt, německý občan, člen MSSGV, jemuž Jesenicko je domovem

doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., geolog, externí pedagog UP v Olomouci

Vladimír Vraňovský,  bývalý ředitel ZUŠ Jeseník, dlouholetý organizátor hudebního dění Jesenicka, zakladatel Dechového orchestru mladých

Ve spolupráci se SOkA Jeseník