OMYA KST Jeseník

Posláním a cílem klubu stolního tenisu OMYA KST Jeseník je nejen organizování vlastního tělovýchovného a sportovního procesu a zpřístupnění tělesné kultury veřejnosti, především mládeži, ale také vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů a vlastní hospodářské činnosti. Klub vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožňuje jim informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. Pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestranný rozvoj svých členů organizováním tréninků a soustředění, uplatňuje moderní poznatky sportovního tréninku.

Klub hájí zájmy členů uvnitř i navenek a za tímto účelem spolupracuje se sportovními a tělovýchovnými organizacemi a orgány města, orgány kraje, se stáními organizacemi i jednotlivci. Po stránce sportovní činnosti spolupracuje s orgány svého sportovního svazu.

Historie a vznik klubu

Dne 12. 4. 1995 byl zaslán oddílem stolního tenisu TJ Jeseník dopis výkonnému výboru TJ Jeseník s žádostí o osamotnění oddílu. Na základě výsledků jednání valné hromady TJ jeseník dne 28. 6. 1995 byl v souladu s ustanovením čl. III, odst. 7 a čl. V, odst. 17 stanov TJ Jeseník rozhodnuto o osamostatnění oddílu stolního tenisu. Dále valná hromada schválila převést bezúplatně movitý a nemovitý majetek objektu na Dukelské ulici 203/11 v Jeseníku oddílu stolního tenisu.

Dne 12. 7. 1995 byla zaslána na MV ČR žádost o registraci nového právního subjektu s názvem TERAMO KST Jeseník. Žádost byla zaslána přípravným výborem ve složení ing. Václav Sládek, Zdeněk Fňukal a Miloš Matějíček. O názvu bylo rozhodnuto při jednání s vedením generálního sponzora TERAMO a.s., Vápenná. Na ustavující valné hromadě TERAMO KST Jeseník byl zvolen výkonný výbor ve složení Zdeněk Fňukal, Miloš Matějíček, Andreas Paraskevopulos, ing. Václav Sládek a Pavel Šimek. Na první schůzi výkonného výboru konané 18. 10. 1995 byl zvolen předsedou P. Šimek, místopředsedou V. Sládek a hospodářem M. Matějíček.

V roce 1997 došlo ke změně názvu. Nový název klubu OMYA KST Jeseník vychází ze jména generálního sponzora OMYA a.s., Vápenná.

V sezoně 2012/2013 startují družstva mužů v těchto soutěžích:

A muži – II. liga ČR

B muži – divize Olomouckého kraje

C muži – krajská soutěž I. třídy Ol. kraje

D muži – krajská soutěž II. třídy Ol. kraje

E muži – regionální přebor

F muži – regionální přebor

Mládež se zúčastňuje pravidelně regionálních bodovacích turnajů a přeborů, krajských bodovacích turnajů a přeborů.

Předseda klubu: Vladimír Vinkler

Místopředseda klubu: Pavel Šimek

Hospodář klubu: Miloš Matějíček

Členové: Vladimír Janoušek, Martin Matějíček

A družstvo mužů, hrající v sezóně 2012_13 II. ligu ČR skupina žáků pokročilých, trenér Zdeněk Senohrábek skupina žáků začátečníků s trenérem Vladimírem Lebduškou
Úspěch na 16. MS veteránů, Stockholm 2012 Úspěchy na MS veteránů, Stockholm 2012

Více se o klubu můžete dozvědět u pana Miloše Matějíčka, tel.: 733 559 639, e-mail: kstjesenik@centrum.cz nebo zde.