Tenisový klub Jeseník

Tenis je magicky přitažlivá hra zocelující mysl i svaly a přinášející uvolnění v koloběhu moderní doby. Je dorozumívacím prostředkem miliónů lidí.

Tenisový klub Jeseník, občanské sdružení provozující a vlastnící tenisový areál ve Smetanových sadech, bylo založeno 29. ledna 1993. Hlavním cílem je vytváření vhodných materiálních podmínek a organizování sportovní činnosti jeho členů.

Tenisový klub Jeseník organizuje tenisovou školu pro začínající tenisty od šesti let věku. Tito posléze reprezentují náš tenisový oddíl v soutěžích družstev v kategorii mladší žáci, starší žáci a dorostenci pořádaných Českým tenisovým svazem. Pro jednotlivce z řad registrovaných členů pod hlavičkou Českého tenisového svazu je každou sezónu připravena řada celostátních turnajů na našich dvorcích.

Pro neregistrované hráče jsme ve spolupráci se všemi oddíly jesenického regionu založili Jesenickou okresní tenisovou ligu amatérů. Pro jednotlivce pořádáme během sezóny několik zajímavých turnajů ve dvouhrách a čtyřhrách. Jedním z nich je Mezinárodní tenisový turnaj pod patronací města Jeseníku, kterého se také účastní hráči partnerských měst Nisy a Glucholaz. V roce 2013 proběhne již jeho 8. ročník. Hlavním cílem je rozvíjení přátelských kontaktů mezi obyvateli, v tomto případě zvláště mladými tenisovými hráči, zájmovými skupinami a zástupci obcí (regionů) na obou stranách hranice, výměna zkušeností, vzájemná popularizace výsledků a důležitějších událostí z kultury, sportu, osvěty a vzdělávání, propagace památek a přírodních zajímavostí s očekávaným rozvojem turistického ruchu.

více se o klubu dozvíte na: http://www.tenis-jesenik.cz/tkjesenik/index.php