Jesenický auto klub

Jesenický auto klub byl založen v únoru roku 1990. Jeho sídlo je v Jeseníku na ulici 28. října 22/868, PSČ 790 01, IČ: 19013582.

Na podzim v roce 1989 došlo v naší vlasti k velkým politickým změnám. Také ve sportu se uskutečnily změny, kromě jiných i v motorismu. Byl zrušen Svazarm a utvořena nová organizace Československý autoklub (ČSAK), který byl ustaven na Valné hromadě v pražské Lucerně dne 1. 12. 1990. Této Valné hromady se zúčastnil i zástupce nově založeného Jesenického autoklubu (JAK) Václav Toffl. V roce 1993 došlo k rozpadu ČSAK, z důvodu osamostatnění Slovenského automotoklubu. Byl vytvořen nový název Autoklub České republiky (AČR). Bylo nutné změnit klubové stanovy dle nového vzoru stanov AČR Praha, razítka (nový název s dodatkem v AČR a pomlčkou ve slově autoklub: Jesenický auto klub v AČR), změnit smlouvy, atd.

První výbor byl zvolen ve složení: Ing. Ráb Libor (předseda, Česká Ves), Ing. Raško Ján (místopředseda, Jeseník), Kinscherová  Anna (tajemnice, Písečná), Toffl Václav (jednatel, Česká Ves), Antorin Jan (pokladník, Jeseník), Ing. Výšek Bedřich (kontrolní a revizní komise, Jeseník).

Výbor autoklubu je volen členskou schůzí na čtyři roky. Členská schůze se koná jednou za rok. Složení výboru se ve volebních obdobích měnilo. Současný výbor byl zvolen v roce 2006, ve stejném složení opět zvolen v roce 2010. Výbor se schází pravidelně jednou za měsíc. Členská základna se každoročně mění, členů bývá 40 - 45. V roce 2012 má JAK 40 členů.

Výbor autoklubu:

Mindek Zdeněk, předseda Vidnava

Lemon Norman, místopředseda  Jeseník

MVDr. Brabec Vladimír, jednatel Jeseník

Toffl Václav, pokladník  Česká Ves

Svoboda Libor, člen Jeseník

Šlosr Jan, člen Česká Ves

Revizní komise:

Wágner Josef, předseda Jeseník

Vyroubal Vítězslav, člen Jeseník

Weiman Milan, člen Jeseník

Jesenický auto klub v  AČR finančně podporuje motoristickou činnost členů klubu v automobilových a motokárových závodech: reprezentant autoklubu v  Rodeocrossu  Čepek Pavel, v silničních automobilových závodech Janík Lukáš, Janík Tomáš v motokárových závodech, posádka Henner Pavel a Jireš Miroslav v  Automobilových orientačních soutěžích (AOS). Autoklub pořádal mezinárodní AOS za účasti cca 25 dvou a tříčlenných posádek z  Polska, Slovenska a ČR, z finančních důvodů byla tato akce pozastavena. Autoklub každoročně poskytuje členům bezplatné opravy osobních aut v autoopravně Lemon, bezplatné školení pracovníkem autoškoly o vyhlášce „Provoz na pozemních komunikacích.“

Lukáš Janík 2012 Lukáš Janík 2012 3. místo v Písku
Vítězná posádka z Polska