Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Územních studií veřejného prostranství Jeseník

Oznámení o konání veřejného projednání

Územní studie - lokalita Sídliště Pod Chlumem

Textová část

Územní studie veřejného prostranství

Grafická část

územní studie sídliště Pod Chlumem - hlavní výkres

územní studie sídliště Pod Chlumem - doprava

územní studie sídliště Pod Chlumem - infrastruktura

územní studie sídliště Pod Chlumem - zeleň

územní studie sídliště Pod Chlumem - soutisk

územní studie sídliště Pod Chlumem - etapizace

Územní studie - lokalita Smetanovy sady

Textová část

Územní studie veřejného prostranství

Grafická část

Územní studie Smetanovy sady - hlavní výkres

Územní studie Smetanovy sady - infrastruktura

Územní studie Smetanovy sady - soutisk

Územní studie Smetanovy sady - etapizace

Návrh Změny č.1 Územního plánu Lipová-lázně

veřejné projednání (zkrácený postup pořizování dle § 55a, § 55b stavebního zákona)

(vyvěšeno od 11.6.2018 do 23.7.2018)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část

Návrh Změny č.1 Územního plánu Javorník

společné jednání (dle § 50 stavebního zákona)

(vyvěšeno od 4.6.2018 do 19.7.2018)

Veřejná vyhláška

Změna ÚP (návrh)

Odůvodnění Změny ÚP