Dotace města

Pro stažení dokumentů využívejte prohlížeče Firefox, Chrome nebo IE11+.

Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na  stanovený zpravidla veřejně prospěšný, účel uvedený v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného  dotačního programu, nebo na základě individuální žádosti.

2017

Schválené žádosti 2017 k 2.8. 2017


Zastupitelstvo města dne 3.11.2016 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník a vyhlásilo pro rok 2017 dotační programy:

Pravidla pro poskytování dotací 2017


Dotační program na podporu jednorázových akcí

Dotační program podpora akcí 2017

Žádost - dotační program akce 2017

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva - dotační program akce 2017


Dotační program na podporu sportu

Dotační program podpora sportu 2017

Žádost - dotační program podpora sportu 2017

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva - dotační program podporu sportu


Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb

Dotační program sociální služby 2017

Žádost - dotační program sociální služby 2017

Příloha č. 8 k žádosti sociální služby 2017- vzor

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva - dotační program sociální služby 2017


Idividuální žádosti

Žádost - individuální ostatní 2017

Žádost - individuální sociální služby 2017

Příloha č. 8 k žádosti sociální služby 2017- vzor

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva 2017 - individuální na akce

Smlouva 2017 - individuální na činnost


Závěrečné vyúčtování dotace


Kam dál?