Schválené termíny konání Zastupitelstva města Jeseníku

2017

 

16. 2.

20. 4.

22. 6.