Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Oznámení - Veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Bernartice 

(vystaveno od 5.4.2017 do 16.5.2017)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část

Vydání Územního plánu Žulová (vyvěšeno od 15.5.2016 do 31.5.2017)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

ÚP - textová část

ÚP - grafická část

Vydání Územního plánu Kobylá nad Vidnavkou (vyvěšeno od 15.5.2016 do 31.5.2017)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

ÚP - textová část

ÚP - grafická část