Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Změny č.1 Územního plánu Lipová-lázně

veřejné projednání (zkrácený postup pořizování dle § 55a, § 55b stavebního zákona)

(vyvěšeno od 11.6.2018 do 23.7.2018)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část

Návrh Změny č.1 Územního plánu Javorník

společné jednání (dle § 50 stavebního zákona)

(vyvěšeno od 4.6.2018 do 19.7.2018)

Veřejná vyhláška

Změna ÚP (návrh)

Odůvodnění Změny ÚP