Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 463
 Emailkaterina.ivanova@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek------------
Zaměstnanci oddělení
Ivanová Kateřina, Ing.
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
584 498 463
katerina.ivanova@mujes.cz
kancelář 545 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent - dopravní přestupky
584 498 408
ladislava.neugebauerova@mujes.cz
kancelář 512 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent - silniční hodspodářství
584 498 402
jiri.toman@mujes.cz
kancelář 538 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent - evidence přestupků, bodové hodnocení, zadržení řidičského průkazu
584 498 459
lucie.jurakova@mujes.cz
kancelář 563 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent - speciální stavební úřad, silniční hospodářství, dopravní inženýrství, zástupce vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství
584 498 420
katarina.macenauerova@mujes.cz
kancelář 545 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent Odboru dopravy a silničního hospodářství
584 498 495
josef.liberda@mujes.cz
kancelář 538 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent - evidence přestupků, zadržení řidičského průkazu, bodové hodnocení
584 498 436
jana.leifertova@mujes.cz
kancelář 540 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent - dopravní přestupky
584 498 458
veronika.dostalova@mujes.cz
kancelář č. 514, 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Formuláře
Popis činnosti oddělení

Odbor zajišťuje především tyto činnosti v přenesené působnosti III:

Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací:

 • výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd na území správního obvodu okresu Jeseník podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (přenesená působnost III)
 • výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (přenesená působnost I)
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie (přenesená působnost I)
 • výkon funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd a v obcích ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových v okrese Jeseník (přenesená působnost III)
 • spravuje místní poplatky za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a právního předpisu vydaného městem a vydává vjezdové povolení na místních komunikacích v Jeseníku (samostatná působnost I)
 • spravuje veškerá nařízení města Jeseníku vydaná v přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění).

Přestupky, bodové hodnocení a zadržení řidičských průkazů :

 • V přenesené působnosti III projednávání přestupků dle zákona č. 183/2006 Sb. – v oblasti speciálního stavebního úřadu
 • V přenesené působnosti I a III projednávání přestupků dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • V přenesené působnosti I a III., na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, silnicích II. a III. třídy projednávání přestupků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • V přenesené působnosti III. projednávání přestupků dle zákona č. 247/2000 Sb., a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění.
 • V přenesené působnosti III. projednávání přestupků dle zákona č. 361/2000 Sb.
 • V přenesené působnosti projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě dle § 2 a § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spáchaných porušením nařízení města Jeseník, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
 • V přenesené působnosti projednávání přestupků dle § 16 odst. 1 odst. 2 písm. zákona č. 168/1999 Sb. (pouze při souběhu s přestupkem ve svěřené oblasti)
 • V přenesené působnosti započítávání bodů v bodovém hodnocení řidiče, oznámených dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů prostřednictvím datových schránek, vedení námitkového řízení o námitkách proti dosažení 12 bodů, vše dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění
 • V přenesené působnosti III. vedení řízení ve věci zadržení řidičského průkazu na úseku zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů

Dopravní úřad:

 • v přenesené působnosti I. podle zákona č. 111/1994 Sb.o silniční dopravě,v platném znění pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu;
 • v samostatné působnosti vydává stanoviska za město Jeseník v licenčních řízeních (autobusová linková doprava) vedených Krajským úřadem Olomouckého kraje
 • metodickou a odbornou pomoc obcím při jejich výkonu v přenesené působnosti III koordinuje ostatní dopravní obslužnost pro zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje a vyhodnocuje s dopravcem závazek veřejné služby
 • v samostatné působnosti předkládá orgánům obce podklady a návrhy závazku veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti

BESIP: v přenesené působnosti III. koordinuje činnost BESIPU ve správním obvodu okresu Jeseník.