Odbor správní

Odbor správní
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 481
Fax584 498 482
 Emailveronika.klementova@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 -12:00 a 12:30 -17:00
Úterý08:00 -12:00
Středa08:00 -12:00 a 12:30 -17:00
Čtvrtek08:00 -12:00
Pátek------------
Zaměstnanci oddělení
Klementová Veronika, Ing.
vedoucí Odboru správního
584 498 404
veronika.klementova@mujes.cz
kancelář 321 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů
584 498 492
ivana.hlavata@mujes.cz
kancelář 318 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda matriční
584 498 475
petra.janhubova@mujes.cz
kancelář 315/314 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení, zástupkyně vedoucí Odboru správního
584 498 430
eva.krolova@mujes.cz
kancelář 313 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
CzechPoint, ověřování listin a podpisů, informační kancelář městského úřadu
584 498 174
kamila.kuncarova@mujes.cz
kancelář 5/507 - Radnice, Masarykovo nám. 167/1
referent odboru správního, agenda evidence obyvatel
584 498 498
kamila.macikova@mujes.cz
kancelář 317 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů
584 498 493
daniela.mudrova@mujes.cz
kancelář 318 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda matriční
584 498 474
pavlina.pastrnakova@mujes.cz
kancelář 315/314 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
CzechPoint, ověřování listin a podpisů, sekretariát
584 498 481
kvetoslava.piskova@mujes.cz
kancelář 320 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení
584 498 496
petr.trnovec@mujes.cz
kancelář 316 - IPOS - 3. podlaží, Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů
584 498 473
eliska.vencalkova@mujes.cz
kancelář 318 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení
584 498 497
ludek.stolarik@mujes.cz
kancelář 311 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Formuláře
0%
Obecný vzor (návrh) pro plnou moc.
(Poslední aktualizace: 13.02.2014 13:18:55)
0%
Popis činnosti oddělení

Evidence obyvatel, cestovní doklady a občanské průkazy

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Plní úkoly při rušení a přihlašovaní k trvalému pobytu.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Matrika

 • V přenesené působnosti I až III zabezpečuje výkon matriční agendy dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • V přenesené působnosti I plní úkoly na úseku informací o občanech a sbírek listin, které slouží jako podklady pro matriční zápisy.
 • V přenesené působnosti I plní úkoly na úseku vidimace a legalizace dle zákona o ověřování č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je gestorem v této oblasti.

Czech POINT

 • V přenesené působnosti zabezpečuje služby Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), tj. asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

Přestupky

 • Zabezpečuje v přenesené působnosti I až III komplexní projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a projednávání přestupků a správních deliktů podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, včetně evidence projednávaných věcí, s výjimkou přestupků nebo správních deliktů svěřených zákonem nebo Organizačním řádem jinému útvaru MěÚ nebo orgánu města. V rozsahu daném veřejnoprávními smlouvami vykonává tuto činnost rovněž pro jiné obce.
 • Zabezpečuje projednávání přestupků a správních deliktů podle § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednává přestupky podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednává správní delikty podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Součinnost

 •  V přenesené působnosti III dle příslušných právních předpisů spolupracuje s ostatními zainteresovanými orgány, zejména Policií ČR, státními zastupitelstvími a soudy a dále fyzickými a právnickými osobami, to vše v souvislosti s dále vymezenou působností odboru, především v rámci projednávání přestupkových řízení a řízení před orgány činnými v trestním řízení, a přijímá příslušná opatření včetně provádění správních řízení.
 • Aktivně pomáhá v přenesené působnosti oddělení vnitřní správy při plnění úkolů ve všeobecných volbách do zastupitelských orgánů.

Zákon o právu shromažďovacím

 • Zabezpečuje agendu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména co se týká problematiky plnění oznamovací povinnosti o shromáždění, zákazu shromáždění nebo ukončení, resp. rozpuštění shromáždění a projednává přestupky proti právu shromažďovacímu dle § 14 tohoto zákona.

V samostatné působnosti:

 • V souladu s vnitřním předpisem města a ve spolupráci s oddělením právním a personálním metodicky řídí a kontroluje ochranu všech osobních údajů spravovaných městem.
 • Zabezpečuje agendu přísedících okresního soudu v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdější předpisů
 • Vyvěšování a svěšování materiálů zveřejňovaných na úředních deskách města, včetně jejich evidence a archivace ( od 1.4.2012)