Odbor finanční

Odbor finanční
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4, Jeseník
 Telefon584 498 133
 Emailkarel.buchta@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 (pokladny)
Úterý08:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00 (pokladny)
Středa08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 (pokladny)
Čtvrtek08:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00 (pokladny)
Pátek08:00 - 12:00 (pokladny)
Zaměstnanci oddělení
Buchta Karel, Ing.
vedoucí Odboru finančního
584 498 133
karel.buchta@mujes.cz
kancelář 204, Tovární 1287/4
účetní
584 498 120
radomira.beierova@mujes.cz
kancelář 208, Tovární 1287/4
zástupce vedoucího Odboru finančního, rozpočet města
584 498 127
ludmila.frenstatska@mujes.cz
kancelář 209, Tovární 1287/4
účetní
584 498 122
michaela.galikova@mujes.cz
kancelář 210, Tovární 1287/4
účetní
584 498 119
jana.humpova@mujes.cz
kancelář 208, Tovární 1287/4
pokladna
584 498 435
anna.kubova@mujes.cz
kancelář 540 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Účetní
584 498 121
sona.reichlova@mujes.cz
kancelář 210, Tovární 1287/4
poplatky, pokladna
584 498 117
dana.skodova@mujes.cz
kancelář 101, Tovární 1287/4
poplatky, pokladna
584 498 452
zdenka.smerdova@mujes.cz
kancelář 540 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Formuláře
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti oddělení

Odbor zajišťuje v samostatné působnosti města tyto činnosti:

 • zpracování návrhu ročního rozpočtu města, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města, provádění změn rozpočtu města
 • zpracování a aktualizaci rozpočtového výhledu, projednání v orgánech města
 • vypracovává závěrečný účet města, zajišťuje jeho zveřejnění, projednání v orgánech města
 • průběžně kontroluje a vyhodnocuje hospodaření dle schváleného rozpočtu města, čtvrtletně podává orgánům města souhrnnou informaci o hospodaření a stavu finančních prostředků
 • přezkoumání hospodaření města,
 • správu portfolia cenných papírů města
 • zajišťuje veškerý hotovostní a bezhotovostní platební styk města
 • zajišťuje účetní evidenci města pro hlavní a hospodářskou činnost, přebírá, kontroluje a zpracovává návrh ročního rozpočtu města, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města, provádění změn rozpočtu města
 • zpracovává závěrečný účet města, zajišťuje jeho zveřejnění, projednání v orgánech města
 • průběžně kontroluje a vyhodnocuje hospodaření dle schváleného rozpočtu
 • na základě podkladů dále zpracovává dílčí účetní evidenci smluvně vedenou správcem bytových a nebytových prostor
 • zodpovídá za zpracování účetních závěrek
 • zajišťuje evidenci, likvidaci a úhradu přijatých faktur, smluv, poukazů a dalších účetních dokladů, na základě nichž jsou prováděny platby
 • vede analytickou účetní evidenci k příjmovým agendám, spravovaným ostatními organizačními útvary a správce příjmových agend pravidelně informuje o přijatých platbách
 • spravuje peněžní fondy města, organizuje výběrová řízení na poskytování půjček, zajišťuje uzavírání smluv o půjčkách
 • spravuje sociální fond města, zajišťuje jeho používání dle stanovených pravidel, vede evidenci osobních kont
 • zajišťuje za město zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů a k dani darovací
 • v přenesené působnosti I vykonává funkci správního orgánu a státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • v přenesené působnosti I vykonává správu místního poplatku ze psů, místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, a provozovaný výherní hrací přístroj na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle obecně závazných vyhlášek města (OZV)
 • v souladu s OZV vydává a eviduje známky pro psy
 • vede evidenci uzavřených kupních smluv na majetek města, sleduje a upomíná úhrady kupních cen
 • vede evidenci přijatých plateb nájemného za pronájem nebytových prostor, které nejsou smluvně spravovány jinou osobou a za pronájem pozemků ve vlastnictví města
 • v přenesené působnosti I jako správce poplatku vede evidenci přijatých plateb místního poplatku za veřejné prostranství
 • vede účetní evidenci majetku města, připravuje provádění inventarizace, přebírá a kontroluje dílčí inventarizační zápisy a zpracovává závěrečný inventarizační zápis
 • zajišťuje pojištění majetku města
 • vydává a eviduje přísně zúčtovatelné tiskopisy, zajišťuje a vydává stravenky na závodní stravování
 • zajišťuje pokladní službu v pokladnách Odboru finančního a vykonává dozor nad pokladnami ostatních útvarů nebo orgánů města
 • do Odboru finančního je začleněno Oddělení školství