Aktuálně
17. 10. 2017
KULATÉ STOLY V REGIONECH K IMPLEMENTACI STRATEGICKÉHO RÁMCE ČESKÁ REPUBLIKA 2030

KULATÉ STOLY V REGIONECH K IMPLEMENTACI STRATEGICKÉHO RÁMCE ČESKÁ REPUBLIKA 2030

Úřad vlády České republiky připravil Strategický rámec Česko 2030, jež má být základem pro všechny strategické dokumenty a stanovuje dlouhodobé priority rozvoje České republiky. Nyní je strategický rámec rozpracováván do cílů a návazných opatření. V rámci snahy o co nejširší diskuzi pořádá Úřad vlády České republiky kulaté stoly v regionech, viz přiložená pozvánka.

26. 09. 2017
VELETRH DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

VELETRH DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Eurocentrum Olomouc ve spolupráci s CzechInvestem a Agenturou pro podnikání a inovace pro zájemce připravilo na čtvrtek 5. 10. 2017 v Jeseníku „Veletrh dotačních příležitostí“. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu a v přiložené pozvánce.

02. 06. 2017
PRÁCE NA POSLEDNÍM ÚSEKU CYKLOSTEZKY ZAČALY

PRÁCE NA POSLEDNÍM ÚSEKU CYKLOSTEZKY ZAČALY

Výstavba posledního úseku cyklostezky v Jeseníku, v lokalitě Za plynárnou, se již dala do pohybu. Stavební práce, které dnes zahájí kácení vzrostlé zeleně včetně několika dřevin, skončí letos na podzim. Tím dojde k završení dlouhodobého plánu radnice vybudovat kompletní průtah cyklostezky městem od obce Lipová - lázně směrem na Českou Ves. 

Zóna Za Podjezdem

Zóna Za Podjezdem

Zóna Za Podjezdem se nachází v Olomouckém kraji, ve městě Jeseník, v prostoru bývalých kasáren při komunikaci I/60. Zóna se nachází v regionu s tradicí a zázemím průmyslové výroby, zároveň se ale jedná o strukturálně postižený region. Jesenicko vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti a jednu z nej ... (více)

Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

V sekci Strategické dokumenty naleznete nejdůležitější strategické a koncepční dokumenty, které ovlivňují chod města. Jsou to: Strategický plán rozvoje města Akční plán rozvoje města Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejích

Projekty, záměry města

Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2018 Město Jeseník připravuje a realizuje množství projektů, popis nejvýznamjších projektů naleznete v této sekci. Připravovanými projekty se zabývá poradní orgán zastupitelstva města Výbor pro strategický rozvoj a investice, zápisy z výboru nalez ... (více)

Územní plánování

Územní plánování

Územní plánování je soustavná činnost, která má za úkol komplexně řešit funkční využití území, stanovit zásady jeho organizace a věcně a časově koordinovat výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Základním úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu ... (více)

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Od 1.4.2018 město Jeseník používá el. nástroj a profil zadavatele NEN: Platný profil zadavatele Do 31.3.2018 byl využíván profil zadavatele KDV, na kterém naleznete veřejné zakázky zadané před tímto datem: Neaktivní profil zadavatele Město Jeseník adresa: Masarykovo nám. 167/1, ... (více)

Členství ve sdruženích

Členství ve sdruženích

Město Jeseník je členem několika sdružení, organizací, mezi ty nejdůležitější patří: Mikroregion Jesenicko Sdružení měst a obcí Jesenicka Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Euroregion Praděd Svaz mě ... (více)

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad

sídlo: Karla Čapka 1147/10, Jeseník, PSČ 790 01 (budova "IPOS") telefon: 584 498 466 fax: 584 411 815 email: zivnost@mujes.cz více na stránkách odboru: Živnostenský úřad

Kontakty a odkazy

Agentura pro podporu podnikání a investic Agrární komora České republiky Centrum pro regionální rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Obchodní rejstřík Okresní hospodářská komora Olomoucký kraj P ... (více)