Aktuálně
28. 04. 2017
VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Příjem žádostí od 15.3.2017 do 15.6.2017. Příjemci podpory jsou obce, kraj, asociace a sdružení obcí a dobrovolné svazky obcí

22. 03. 2017
POZVÁNKA NA KONFERENCI

POZVÁNKA NA KONFERENCI "VÝZKUM V REGIONECH"

Pozvánka na konferenci "Výzkum v regionech", kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj dne 26. dubna 2017 v Praze. Konference by sloužit jako setkání všech výzkumníků i pracovníků odborných pracovišť.

03. 02. 2017
Tourism Expo 2017

Tourism Expo 2017

10.-11. února se uskuteční V Olomouci na výstavišti Flora ve Smetanových sadech Tourism Expo 2017 - 22. ročník výstavy služeb, cestovního ruchu a využití volného času, na kterém Vás čekají tipy na dovolenou a zážitky v Olomouckém kraji i v celé ČR či vestovatelský festival Kolem světa. Více informací o tomto veletrhu naleznet zde.

Zóna Za Podjezdem

Zóna Za Podjezdem

Zóna Za Podjezdem se nachází v Olomouckém kraji, ve městě Jeseník, v prostoru bývalých kasáren při komunikaci I/60. Zóna se nachází v regionu s tradicí a zázemím průmyslové výroby, zároveň se ale jedná o strukturálně postižený region. Jesenicko vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti a jednu z nej ... (více)

Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

V sekci Strategické dokumenty naleznete nejdůležitější strategické a koncepční dokumenty, které ovlivňují chod města. Jsou to: Strategický plán rozvoje města Akční plán rozvoje města Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejích

Územní plánování

Územní plánování

Územní plánování je soustavná činnost, která má za úkol komplexně řešit funkční využití území, stanovit zásady jeho organizace a věcně a časově koordinovat výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Základním úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu ... (více)

Parcely pro rodinné domy

Parcely pro rodinné domy

Město Jeseník v současné době nabízí parcely pro rodinné domy v lokalitě "Na Svahu", ve které jsou v současné době volné parcely o výměře 735 m2. Kontaktní osoba: Bc. Šárka Urbanová (vedoucí Oddělení majetku) tel. 584 498 138, email: sarka.urbanova@mujes.cz ... (více)

Projekty města

Projekty města

V sekci Projekty města naleznete nejvýznamnější projekty, které město Jeseník realizovalo, realizuje či připravuje k realizace. Tyto projekty byly tématicky rozděleny do 13 oblastí, ve kterých byly popsány jednotlivé projekty (název a cíle projektu, dotační podpora projektu, současný stav proje ... (více)

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Profil města Jeseníku jako zadavatele veřejných zakázek naleznete zde: Profil zadavatele Město Jeseník adresa: Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, 790 01 telefon: 584 498 111 email: posta@mujes.cz IČO: 00302724 č.ú.: 86-7692800237/0100 ID datové schránky: vhwbwm9 ... (více)

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad

sídlo: Karla Čapka 1147/10, Jeseník, PSČ 790 01 (budova "IPOS") telefon: 584 498 466 fax: 584 411 815 email: zivnost@mujes.cz více na stránkách odboru: Živnostenský úřad

Členství města ve sdruženích

Členství města ve sdruženích

Město Jeseník je členem několika sdružení, organizací, mezi ty nejdůležitější patří: Mikroregion Jesenicko Sdružení měst a obcí Jesenicka Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Euroregion Praděd Svaz mě ... (více)

Kontakty a odkazy

Agentura pro podporu podnikání a investic Agrární komora České republiky Centrum pro regionální rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Obchodní rejstřík Okresní hospodářská komora Olomoucký kraj P ... (více)