Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Profil města Jeseníku jako zadavatele veřejných zakázek naleznete zde: Profil zadavatele


Město Jeseník

adresa: Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, 790 01

telefon: 584 498 111

email: posta@mujes.cz

IČO: 00302724

č.ú.: 86-7692800237/0100

ID datové schránky: vhwbwm9