Zóna Za Podjezdem

Zóna Za Podjezdem

Zóna Za Podjezdem se nachází v Olomouckém kraji, ve městě Jeseník, v prostoru bývalých kasáren při komunikaci I/60. Zóna se nachází v regionu s tradicí a zázemím průmyslové výroby, zároveň se ale jedná o strukturálně postižený region. Jesenicko vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti a jednu z nejnižších cen práce v rámci kraje.

Zóna vznikla revitalizací bývalého vojenského areálu. Město Jeseník pravidelně přispívá k rozvoji této lokality a její atraktivnosti pro případné investory. V roce 2005 zde byla realizována v kompletním rozsahu splašková a dešťová kanalizace, vodovod, v roce 2011 byla vybudována část silnic, chodníků, osvětlení a odvodnění za více než 10 milionů korun. Zóna je rozdělena do několika bloků o celkové výměře cca 26 ha. Majetkoprávní vztahy v celém území jsou zcela vyřešeny, včetně veškeré technické a obslužné infrastruktury.

V současnosti v této lokalitě funguje či má své sklady několik společností (zařízení pro gastronomii, výroba farmaceutických přípravků, oprava vozidel, atd.). Zájemcům o podnikání je město připraveno prodávat pozemky za sníženou pobídkovou cenu dle výše investičního záměru.

Kam dál?
Historie

Historie

Zóna Za Podjezdem se nachází v bývalém vojenském areálu, který začal být budován ve 20. letech 20. století jako základna pro československý prapor, který měl stabilizovat situaci v neklidném sudetském pohraničí. Během druhé světové války zde působil německý prapor, po ... (více)

Nabízené pozemky

Nabízené pozemky

Rozloha areálu:  26 ha Nabízené plochy:  7,2 ha Parkovací plochy:  0,5 ha Pozemek 1 - 3,20 ha Pozemek 2 - 0,76 ha Pozemek 3 - 0,38 ha Pozemek 4 - 0,41 ha Pozemek 5 - 0,12 ha Pozemek 7 - 1,28 ha

Informace pro investory

Informace pro investory

území Zóny Za Podjezdem leží v bezprostřední blízkosti obchvatu města – komunikace I/60 území je dopravně velice dobře obslouženo kapacitní komunikací a rozlehlým parkovištěm pozemky jsou napojeny na veškerou kapacitní technickou infrastrukturu pro rozšíření Zóny byla již se spol ... (více)

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

V Zóně Za Podjezdem se realizují nejen podnikatelské záměry, ale na okrajích Zóny vznikají či se uvažuje o vzniku míst pro volnočasové aktivity. Patří mezi ně: Běžkařské tratě Cyklostezka Golfové hřiště Rybaření