Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

V sekci Strategické dokumenty naleznete nejdůležitější strategické a koncepční dokumenty, které ovlivňují chod města. Jsou to:

Strategický plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejích

Kam dál?

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je "návod", který vykresluje ideální podobu života ve městě v roce 2018 a určuje kroky, kterými bude město k této podobě kráčet. Město je místo, které má sloužit pohodlnému životu jeho obyvatel. Plán rozvoje města napoví, jak tento život bude ve městě zařízen - zda a j ... (více)

Akční plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Cílem akčního plánu je koncepční přístup k rozvoji města Jeseník, tedy maximální využití synergického efektu součinnosti aktivit v rámci města, případně ORP a také ... (více)

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a formulovat základní metodické východisko spolupráce v triádě zadavatelů, poskytovatel ... (více)