Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

V sekci Strategické dokumenty naleznete nejdůležitější strategické a koncepční dokumenty, které ovlivňují chod města. Jsou to:

Strategický plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejích

Kam dál?

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je "návod", který vykresluje ideální podobu života ve městě v roce 2018 a určuje kroky, kterými bude město k této podobě kráčet. Město je místo, které má sloužit pohodlnému životu jeho obyvatel. Plán rozvoje města napoví, jak tento život bude ve měst ... (více)

Akční plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Cílem akčního plánu je koncepční přístup k rozvoji města Jeseník, tedy maximální využití synergického efektu součinnosti aktivit v rámci města, případně ORP a také ... (více)

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a formulovat základní metodické východisko spolupráce v triádě zadavatelů, poskytovatel ... (více)