Územní plánování

Územní plánování

Územní plánování je soustavná činnost, která má za úkol komplexně řešit funkční využití území, stanovit zásady jeho organizace a věcně a časově koordinovat výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Základním úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

Územní plán města (Jeseník)

Technická mapa (Jeseník)

Mapa města (Jeseník)

Územní plány obcí (ORP Jeseník)

Zásady územního rozvoje (Olomoucký kraj)