Projekty města

Město Jeseník připravuje a realizuje množství projektů, popis nejvýznamjších projektů naleznete v této sekci. 

Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2017

Kam dál?
Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Záměr: Revitalizací objektu vznikne interaktivní knihovna, multimediální učebna, hudební sál a projektová místnost s kuchyňkou. V těchto prostorech se budou uskutečňovat společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami obou měst (senioři, hudební skupiny, školn ... (více)

Cyklostezka Za Plynárnou

Cyklostezka Za Plynárnou

Záměr: Vybudování poslední části cyklostezky procházející městem u ulice Lipovská. Stezka začíná napojením na konec předchozího, již zrealizovaného úseku (poblíž nové dřevěné lávky přes Staříč) a pokračuje podél řeky až po navázání na ulici Lipovskou. Dojde ta ... (více)

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

Záměr: Předmětem stavebních prací je úprava stávající plochy venkovního hřiště v blízkosti ZŠ Boženy Němcové, vybudování živičných komunikací dopravního hřiště a chodníků ze zámkové dlažby. Úprava ostatních ploch mimo komunikace – zatravnění, výsadby a mobiliář. Předpokládá se oplocení a o ... (více)

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Záměr: Vybudování nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Zóně Za Podjezdem.  Realizace: příprava projektu Předpokládaný rozpočet: 18 mil. s DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program

Chodník do lázní

Chodník do lázní

Záměr: Vybudování nového chodníku do jesenických lázní od ulice Alšova po Francouzský pramen. Realizace: příprava projektu

Chodník v horní části ul. Dukelská

Chodník v horní části ul. Dukelská

Záměr: Vybudování nového chodníku v horní části ulice Dukelské ulice od Městské policie po křižovatku s ulicí B.Němcové. Realizace: příprava projektu

Chodník na ul. Lipovská

Chodník na ul. Lipovská

Záměr: Vybudování nového chodníku v horní části Lipovské ulice (od prostoru před železničním přejezdem směrem na obec Lipová-lázně). Realizace: od léta 2017 Předpokládaný rozpočet: 6,7 mil. s DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program ... (více)

Chodník na ul. Rejvízská

Chodník na ul. Rejvízská

Záměr: Vybudování nového chodníku na ulici Rejvízská (od hřbitova po ulici Za Pilou). Realizace: od 2018 Předpokládaný rozpočet: 6 mil. s DPH

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Záměr: Vybudování nového most na ulici Rejvízskou z ulice Šumperská, kterou realizuje Správa silnic Olomouckého kraje. Město Jeseník realizuje výstavbu nového mostu z ulice Rejvízská na ulici Slunnou místo současného provizorního most.  Realizace: od března 2017 Předpokládaný rozpočet: ... (více)

Sídliště 9. května

Sídliště 9. května

Záměr: Projekt postupné revitalizace sídliště 9. května. Nyní probíhá první etapa regenerace v severozápadní části sídliště. První etapa zahrnuje výměnu veřejného osvětlení, nové chodníky, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy včetně výsadby nových strom ... (více)

Sportovní hala

Sportovní hala

Záměr: Projekt nové sportovní haly v Jeseníku sloužící pro futsal, florbal, tenis, volejbal, badminton, lezectví, atd. Kapacita haly bude cca 390 návštěvníků. Realizace: od června 2017 Předpokládaný rozpočet: 65 mil. s DPH Dotace: Olomoucký kraj

Studie

Studie

Město Jeseník připravuje tyto studie: Proluka "U tržnice": Úprava současné parkovací plochy. Smetanovy sady: Jedná se především o úpravu zeleně, mobiliáře, pramenů, atd. Novým zvažovaným prvkem parku je Dětský vodní svět Vincenze Priessnitze. Sídliště Pod Chlumem: ... (více)

Neinvestiční projekty

Neinvestiční projekty

Město Jeseník připravuje kromě investičních projektů také řadu projektů neinvestičních, které se více zaměřují na rozvoj měkkých dovesností, rozvoj cestovního ruchu, síťování, atd. Jedná se například o přeshraniční spolupráci s polskými partnery (především partner ... (více)