Projekty města

Město Jeseník připravuje a realizuje množství projektů, popis nejvýznamjších projektů naleznete v této sekci. 

Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2017

Kam dál?
Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Záměr: Revitalizací objektu vznikne interaktivní knihovna, multimediální učebna, hudební sál a projektová místnost s kuchyňkou. V těchto prostorech se budou uskutečňovat společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami obou měst (senioři, hudební skupiny, školn ... (více)

Cyklostezka Za Plynárnou

Cyklostezka Za Plynárnou

Záměr: Vybudování poslední části cyklostezky procházející městem u ulice Lipovská. Stezka začíná napojením na konec předchozího, již zrealizovaného úseku (poblíž nové dřevěné lávky přes Staříč) a pokračuje podél řeky až po navázání na ulici Lipovskou. Dojde ta ... (více)

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

Záměr: Předmětem stavebních prací je úprava stávající plochy venkovního hřiště v blízkosti ZŠ Boženy Němcové, vybudování živičných komunikací dopravního hřiště a chodníků ze zámkové dlažby. Úprava ostatních ploch mimo komunikace – zatravnění, výsadby a mobiliář. Předpokládá se oplocení a o ... (více)

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Záměr: Vybudování nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Zóně Za Podjezdem.  Realizace: příprava projektu Předpokládaný rozpočet: 18 mil. s DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program

Chodník do lázní

Chodník do lázní

Záměr: Vybudování nového chodníku do jesenických lázní od ulice Alšova po Francouzský pramen. Realizace: příprava projektu

Chodník v horní části ul. Dukelská

Chodník v horní části ul. Dukelská

Záměr: Vybudování nového chodníku v horní části ulice Dukelské ulice od Městské policie po křižovatku s ulicí B.Němcové. Realizace: příprava projektu

Chodník na ul. Lipovská

Chodník na ul. Lipovská

Záměr: Vybudování nového chodníku v horní části Lipovské ulice (od prostoru před železničním přejezdem směrem na obec Lipová-lázně). Realizace: od léta 2017 Předpokládaný rozpočet: 6,7 mil. s DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program ... (více)

Chodník na ul. Rejvízská

Chodník na ul. Rejvízská

Záměr: Vybudování nového chodníku na ulici Rejvízská (od hřbitova po ulici Za Pilou). Realizace: od 2018 Předpokládaný rozpočet: 6 mil. s DPH

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Záměr: Vybudování nového most na ulici Rejvízskou z ulice Šumperská, kterou realizuje Správa silnic Olomouckého kraje. Město Jeseník realizuje výstavbu nového mostu z ulice Rejvízská na ulici Slunnou místo současného provizorního most.  Realizace: od března 2017 Předpokládaný rozpočet: ... (více)

Sídliště 9. května

Sídliště 9. května

Záměr: Projekt postupné revitalizace sídliště 9. května. Nyní probíhá první etapa regenerace v severozápadní části sídliště. První etapa zahrnuje výměnu veřejného osvětlení, nové chodníky, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy včetně výsadby nových strom ... (více)

Sportovní hala

Sportovní hala

Záměr: Projekt nové sportovní haly v Jeseníku sloužící pro futsal, florbal, tenis, volejbal, badminton, lezectví, atd. Kapacita haly bude cca 390 návštěvníků. Realizace: od června 2017 Předpokládaný rozpočet: 65 mil. s DPH Dotace: Olomoucký kraj

Studie

Studie

Město Jeseník připravuje tyto studie: Proluka "U tržnice": Úprava současné parkovací plochy. Smetanovy sady: Jedná se především o úpravu zeleně, mobiliáře, pramenů, atd. Novým zvažovaným prvkem parku je Dětský vodní svět Vincenze Priessnitze.

Neinvestiční projekty

Neinvestiční projekty

Město Jeseník připravuje kromě investičních projektů také řadu projektů neinvestičních, které se více zaměřují na rozvoj měkkých dovesností, rozvoj cestovního ruchu, síťování, atd. Jedná se například o přeshraniční spolupráci s polskými partnery (především partner ... (více)