Projekty města

Projekty města

V sekci Projekty města naleznete nejvýznamnější projekty, které město Jeseník realizovalo, realizuje či připravuje k realizace. Tyto projekty byly tématicky rozděleny do 13 oblastí, ve kterých byly popsány jednotlivé projekty (název a cíle projektu, dotační podpora projektu, současný stav projektu).

Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2017

 

Kam dál?
Cyklostezky

Cyklostezky

Cyklistická stezka Jeseník-Bobrovník Vybudování smíšené cyklostezky (pro cyklisty, pěší, in-line) vedoucí od rekreační oblasti Bobrovník k hranici města o celkové délce 1528 m.  Dotační podpora: SFDI, Olomoucký kraj Stav: ukončena realizace Optimalizace vedení Moravské cyklo ... (více)

Energeticky úsporná opatření

Energeticky úsporná opatření

Sanace zdiva ZUŠ O. Březiny v Jeseníku Sanace budovy ZUŠ na ul. O. Březiny - odstranění nadměrné vlhkosti zdiva. Uvedené opatření směřuje k tomu, aby se jednak zabránilo znehodnocování budovy, ale také rozšířily možnosti služeb základní umělecké školy využitím prostorů podzemn ... (více)

Fyzická revitalizace území

Fyzická revitalizace území

Revitalizace Masarykova náměstí v Jeseníku Zvýšení atraktivnosti, kvality života v centru města a navrácení společenské a shromažďovací funkce náměstí - obnova infrastruktury, komplexní řešení veřejných ploch, optimalizace parkovacích ploch, zlepšení dostupnosti občanského vyb ... (více)

Komunikace

Komunikace

Výstavba pěší komunikace podél ulice Šumperská v Jeseníku - II. etapa bezbariérové trasy Zvýšení bezpečnosti dopravy v úseku s vysokou intenzivní motorovou dopravou a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu. Dotační podpora: SFDI Stav: ukončena realizace Chodníky ... (více)

Mikroregion Jesenicko

Mikroregion Jesenicko

Projekty Mikroregionu Jesenicko, který tvoří 5 obcí - Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Ostružná. Aktivní Jesenicko letní část: turistické odpočívky (vytvoření relaxační a sportovní zóny - sportovní prvky, herní prvky pro děti, mobiliář, infotabule) zimní ... (více)

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku Dobudování funkčního prostoru pro třídění druhotných separovaných surovin, řešení provozní komunikace včetně napojení na stávající veřejnou komunikaci a úprava stávajícího a zároveň i pořízení nového ... (více)

Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce

Léto v Nyse, zima v Jeseníku - Výstavba dopravní parkovací infrastruktury Zvýšení atraktivity příhraničního regionu vybudováním nových záchytných parkovišť u Nyského jezera a v Jeseníku, také zintenzivněním propagace regionu, rozvíjením další česko-polské spolupráce. Dotační pod ... (více)

Regenerace krajiny

Regenerace krajiny

Regenerace zeleně ve vybraných lokalitách města Jeseník Regenerace zeleně celkem šesti lokalit ve městě Jeseník - ošetření zeleně v největším městském parku Smetanovy sady, v Raymannově  parku blízko centra města a v parčíku na Vodní ulici, další lokalitou je náměstí Svobody a hřbitovy na Hus ... (více)

Sociální oblast

Sociální oblast

Senioři v Schengenu Česko-polský projekt spolupráce zaměřený na aktivizaci seniorů na území euroregionu Praděd (hlavní partneři - Penzion pro seniory Jeseník a Dom pomocy społecznej w Prudniku) - kulturní, vzdělávací a společenské akce pro seniory, školení pro zaměstnance pracující ve s ... (více)

Školství

Školství

Projekt zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Zavedení systému autoevaluace (evaluační nástroje CZ.1.07/1.1.04/01.0148) a jeho realizace ve vybraných školách okresu Jeseník jako nástroj pro zvyšování kvality škol (vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvo ... (více)

Technická vybavenost

Technická vybavenost

Revitalizace bývalého vojenského areálu, Jeseník Obnova lokality bývalého vojenského areálu za účelem jeho možného znovuvyužití pro veřejné účely i podporu podnikatelů - vybudování části komunikace, osvětlení, dešťové kanalizace. Dotační podpora: Minis ... (více)

Turismus, volný čas

Turismus, volný čas

Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea Rekonstrukce odstavného stání a vybudování dalších parkovacích stání u objektu Jesenka v blízkosti Vodní Tvrze. Celkem bude vybudováno 75 parkovacích stání (z nich 4 budou pro imobilní) a v zázemí parkoviště také veřejná toaleta. ... (více)

Veřejná správa

Veřejná správa

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy v ORP Jeseník Zvýšení efektivnosti a kvality veřejných služeb a posílení institucionální kapacity Městského úřadu Jeseník - provedení analýzy vnitřní výkonnosti organizace s využitím modelu CA, zavedení systému projek ... (více)