Neinvestiční projekty

Neinvestiční projekty

Město Jeseník připravuje kromě investičních projektů také řadu projektů neinvestičních, které se více zaměřují na rozvoj měkkých dovesností, rozvoj cestovního ruchu, síťování, atd. Jedná se například o přeshraniční spolupráci s polskými partnery (především partnerská města Głuchołazy a Nysa), která se zaměřuje především na rozvoj cestovního ruchu a zintenzivnění vzájemné spolupráce a setkání obyvatel na obou stranách hranice, či o projekty ze sociální oblasti, které se zaměřují na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám sociálním vyloučením ohroženým, na inkluzivní vzdělávání či na strategické plánování různých oblasti života v městě. Mezi neinvestiční projekty patří také zkvalitňování služeb úřadu a vzdělávání úředníků.

Kam dál?
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník

Cílem projektu je navázat na úspěšnou spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání v území ORP Jeseník. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místníh ... (více)

Škola pro všechny

Škola pro všechny

Projekt se zaměřuje na vytvoření kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Součástí projektu je i řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dět ... (více)

750 let společné historie a spolupráce

750 let společné historie a spolupráce

Společný projekt dvou samospráv - Jeseníku a Głuchołaz. Projekt je postaven na společné, dlouhodobé spolupráci dvou partnerských měst Jeseníku a Głuchołaz, která spadá hluboko do historie. Oficiální spolupráce započala v roce 2002 (letos tedy 15 let).  V rámci projektu je řešena obnova kulturníc ... (více)