Parcely pro rodinné domy

Parcely pro rodinné domy

Město Jeseník v současné době nabízí parcely pro rodinné domy v lokalitě "Na Svahu", ve které jsou v současné době volné parcely o výměře 735 m2.

Kontaktní osoba:

Bc. Šárka Urbanová (vedoucí Oddělení majetku)
tel. 584 498 138, email: sarka.urbanova@mujes.cz

Kam dál?
Na Svahu

Na Svahu

V roce 2014 město Jeseník dokončilo výstavbu technické vybavenosti parcel v lokalitě Na Svahu nad katastrálním úřadem. Součástí stavby byly nové komunikace, kompletní rozvody inženýrských sítí, vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plynovod, rozvody NN a veřejn ... (více)