Neobjevené Jeseníky

Hlavním záměrem projektu je cílená propagace tohoto regionu formou moderních a kreativně prezentovaných nabídek známých i méně známých atraktivit regionu.

Na projektu se podílí město Vrbno pod Pradědem pod hlavičkou Euroregion Praděd spolu s městy Bruntál, Jeseník, Krnov a Rýmařov. Projekt „Neobjevené Jeseníky" je financován z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Projekt svým charakterem navazuje na dva úspěšné mikroprojekty „Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd" a „Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd", které byly realizovány v minulých letech.

V rámci realizace byly zhotoveny propagační tiskoviny - ; brožury a mapy, které lze získat na Městském úřadě nebo v Informačním centru ve Vrbně pod Pradědem, v Bruntále, Jeseníku, Krnově, Rýmařově nebo na sekretariátu Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem. K dispozici jsou také v elektronické podobě na stránkách www.europraded.cz.

Věříme, že úspěšná realizace tohoto mikroprojektu přispěje ke zvýšení počtu přijíždějících návštěvníků, k rozšíření znalostí o tomto regionu a v neposlední řadě k posílení významu cestovního ruchu, jež napomáhá celkovému socioekonomickému rozvoji Euroregionu Praděd.

mapa CZ
mapa PL
brozura CZ
brozura PL

neobjevene_jeseniky