Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OSU/003/2017 a jeho podmínkách - na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Jeseník

na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Jeseník
Přílohy