Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. OSU/MV/003/2017 a jeho podmínkách - na zajištění zájemce o koupi movitého majetku

na zajištění zájemce o koupi movitého majetku
Přílohy