Veřejná vyhláška - KÚ OK ODSH - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/44 a I/60, správní obvod ORP Jeseník - 18. 4. 2018 – 17. 4. 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/44 a I/60, správní obvod ORP Jeseník - 18. 4. 2018 – 17. 4. 2019
Přílohy