Informace

Předchozí | Dalšístrana / 31 0-12 z 363 zpráv
MOBILNÍ RADNICE U POLIKLINIKY

MOBILNÍ RADNICE U POLIKLINIKY

Vedení města zastihnete ve středu 29. června od 14.00 do 16.00 u Polikliniky. Tématem bude zdravotnictví. První setkání s občany, na téma bezpečnosti, se konalo na počátku června u autobusového nádraží (u kina). Mobilní radnice je novinka, která občanům umožní napřímo komunikovat s vedením města.

Lucie Musialová vložila zprávu 24.06.2022
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

ČEZ Distribuce a.s. informuje, že ve čtvrtek 14. července od 7.30 do 10.30 dojde k přerušení dodávky elektřiny u dotčených odběrných míst na ulici Bezručova: č. o. 4a a v pátek 15. července od 7:30 do 12.00 na ulici Janáčkova č. p. 747. Další informace na www.cezdistribuce.cz/odstavky

Lucie Musialová vložila zprávu 24.06.2022
DOTACE NA SPORT - ŽÁDOST

DOTACE NA SPORT - ŽÁDOST

Sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží, kterým se v roce 2022 výrazně zvýšily náklady na činnost, mohou čerpat další dotační prostředky. Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání schválilo navýšení dotací na podporu činnosti sportovních organizací o jeden milion. Žádost si můžete stáhnout zde. Termín podání je do 11. července do 12.00.

Lucie Musialová vložila zprávu 22.06.2022
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA JESENÍKU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA JESENÍKU

Děti narozené v březnu a dubnu přivítala v sobotu 18. června starostka města Zdeňka Blišťanová a předsedkyně komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci Alena Šosová Řehová. Slavnostní program připravily paní učitelky s dětmi z MŠ Jiráskova. Rodičům byla předána kytička, plyšová hračka a další dary.

Lucie Musialová vložila zprávu 22.06.2022
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

ČEZ Distribuce a.s. informuje, že v pondělí 11. července od 8.00 do 14.00 dojde k přerušení dodávky elektřiny u dotčených odběrných míst na ulici 28. října, Bezručova, Husova, Kaplického, Otakara Březiny, Raisova, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova a Zeyerova…

Lucie Musialová vložila zprávu 20.06.2022
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště, milion navíc na podporu činnosti sportovních klubů, dotace na bazén v České Vsi, majetkové narovnání s bytovým družstvem, záměr prodeje hotelu Slovan, směna pozemků umožňující opravu Alžbětina pramene, vyčlenění finančních prostředků na pořízení služebního psa...

Lucie Musialová vložila zprávu 17.06.2022
ZPRÁVY O ČINNOSTI SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVÝM PODÍLEM MĚSTA

ZPRÁVY O ČINNOSTI SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVÝM PODÍLEM MĚSTA

Na červnovém zasedání zastupitelstva města byly představeny zprávy o činnosti Technických služeb Jeseník, a.s. a Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., které obsahují informace o aktivitách jednotlivých společností za dané období. Zprávy o činnosti naleznete v článku...

Lucie Musialová vložila zprávu 17.06.2022
OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Na tyto a další otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo město pracovat. Bez názorů a podnětů vás, obyvatel, by dobrý plán nemohl vzniknout. Vyplňte dotazník na https://www.nasjesenik.cz/stranky/mobilita...

Lucie Musialová vložila zprávu 16.06.2022
OSVOBOZENÍ OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ NA ÚSEKU MATRIK

OSVOBOZENÍ OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ NA ÚSEKU MATRIK

Odbor správní informuje, že vzhledem k ustanovením zákona Lex Ukrajina II upouští od vybírání správních poplatků a na žádost bude vybrané správní poplatky vyměřené a vybrané podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona o správních poplatcích vracet...

Lucie Musialová vložila zprávu 15.06.2022
PORUCHA VODOVODU NA ULICI WOLKEROVA

PORUCHA VODOVODU NA ULICI WOLKEROVA

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. informují, že na ulici Wolkerova u domu č.p. 1117/12 je nahlášena porucha vodovodu. Oprava se předpokládá na jeden pracovní den a započne neprodleně. 

Lucie Musialová vložila zprávu 15.06.2022
PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

KIDSOK informuje o možnosti připomínkování návrhu jízdního řádu železniční dopravy platného od 11. prosince 2022. Připomínky je možné zaslat do 10. července...

Lucie Musialová vložila zprávu 14.06.2022
OMEZENÍ PROVOZU ČESKÉ POŠTY

OMEZENÍ PROVOZU ČESKÉ POŠTY

Česká pošta, s.p., informuje že z důvodu plánované odstávky datových center dojde v sobotu 18. června a neděli 19. června k uzavření poboček, které běžně zajišťují víkendový provoz. Uzavření se týká také hlavní pošty v Jeseníku. Odstávka začíná již v pátek 17. června v 19.00 a potrvá do pondělní 7. hodiny ranní...

Lucie Musialová vložila zprávu 13.06.2022
Předchozí | Dalšístrana / 31 0-12 z 363 zpráv