Informace

Předchozí | Dalšístrana / 12 0-12 z 141 zpráv
ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

Souhlas se zapojením města do mezinárodní akce Hodina Země. Vypůjčení nového osobního automobilu pro Centrum sociálních služeb Jeseník za 1 Kč. Vybudování infrastruktury na ul. Vysněná. Uzavření smlouvy na zakoupení 300 ks zahradních kompostérů. To a mnohem více schválili v tomto týdnu radní. Více v článku…

Lucie Musialová vložila zprávu 04.03.2021
VÝDEJ RESPIRÁTORŮ V IC KATOVNA KONČÍ

VÝDEJ RESPIRÁTORŮ V IC KATOVNA KONČÍ

Tato jednorázová pomoc pro seniory nad 65 let věku a sociálně znevýhodněné obyvatele města Jeseníku dnešním dnem končí. Poskytnuto bylo 1 400 ks respirátorů pro 700 obyvatel města. K dispozici byly každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v prostorách informačního centra Katovna. Více v článku...

Lucie Musialová vložila zprávu 03.03.2021
ZPRÁVY O ČINNOSTI SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVÝM PODÍLEM MĚSTA

ZPRÁVY O ČINNOSTI SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVÝM PODÍLEM MĚSTA

Na únorovém zasedání zastupitelstva města byly představeny zprávy o činnosti Technických služeb Jeseník, a.s. a Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., které obsahují informace o aktivitách jednotlivých společností za dané období. Zprávy o činnosti naleznete v článku...

Lucie Musialová vložila zprávu 03.03.2021
AKTUÁLNÍ PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK

AKTUÁLNÍ PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK

Dle aktuálního nařízení vlády se upravují úřední hodiny Městského úřadu Jeseník, nyní jsou stanoveny na pondělí a středu 8:00-11:00 a 13:00-17:00. Po předchozí telefonické či elektronické domluvě nebo objednání prostřednictvím rezervačního systému lze svou záležitost vyřídit také v úterý a čtvrtek 8:00-11:00. Více v článku…

Lucie Musialová vložila zprávu 02.03.2021
DÁVKY NA RESPIRÁTORY POSKYTUJE ÚŘAD PRÁCE

DÁVKY NA RESPIRÁTORY POSKYTUJE ÚŘAD PRÁCE

V souvislosti s vládou vyhlášeným mimořádným opatřením k nošení ochranných prostředků dýchacích cest Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19) na jejich zakoupení. Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR. Více v článku....

Lucie Musialová vložila zprávu 02.03.2021
FORMULÁŘE PRO POHYB MEZI OKRESY

FORMULÁŘE PRO POHYB MEZI OKRESY

S ohledem na epidemickou situaci Vláda ČR přikročila v otázce volného pohybu osob k razantnímu zpřísnění. Od pondělí 1. března platí zákaz opouštět území okresu, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je např. cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz platí i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením, které naleznete v textu.

Lucie Musialová vložila zprávu 01.03.2021
OTÁZKY A ODPOVĚDI - POHYB MEZI OKRESY A OBCEMI OKRESU

OTÁZKY A ODPOVĚDI - POHYB MEZI OKRESY A OBCEMI OKRESU

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení? Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení? Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.? Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v článku...

Lucie Musialová vložila zprávu 01.03.2021
POKRAČUJE 3. ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA

POKRAČUJE 3. ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA

Zhotovitel stavby oznámil zahájení prací po zimní přestávce, a to od 2. března. Práce se pozvolna rozběhnou převážně v ul. Mahenova a ul. Tylova. Rozsah činností je ovšem závislý na klimatických podmínkách, které jsou v jarních měsících velmi proměnlivé, proto lze očekávat tomu přizpůsobený stavební ruch. S plným nasazením se počítá spíše od poloviny března, případně počátkem dubna letošního roku. V současné době probíhá plánování uzavírek, které by v plné míře měly nastat jen velmi zřídka, při  realizaci frézování a pokládce asfaltů.

Lucie Musialová vložila zprávu 26.02.2021
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Poskytnutí dotací na podporu celoroční činnosti místních sportovních organizací. Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru na pořízení záchranné seskokové matrace. Snížení poplatku z pobytu. Dostupné družstevní bydlení. Kompletní rekonstrukce "Kachlíkáčů". To a mnohem více včera schválili zastupitelé. Více v článku…

Lucie Musialová vložila zprávu 26.02.2021
Předchozí | Dalšístrana / 12 0-12 z 141 zpráv