Odpady

Sběrný dvůr v areálu technických služeb, Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01
Možno odkládat objemné odpady, tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (bývalá kotelna - vedle vjezdu do plynárny)
Možno odkládat tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrné dvory jsou jen pro občany Jeseníku !

Otevírací doba obou sběrných dvorů

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

Bioodpady

DŮLEŽITÉ - pravidla svozu bioodpadů

Proč se zabývat bioodpady

Ohlašovací povinnost

Související obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 1/2014

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Odpadové hospodářství Technických služeb

logo_tsj

Ke stažení