O městě Jeseník

O městě Jeseník

Vítejte v lázeňském městě ukrytém mezi horským masívem Jeseníků a Rychlebskými horami.

Jeseník, město v srdci přírody, město pramenů
Město Jeseník do roku 1947 nesoucí název Frývaldov, německy Freiwaldau bylo již původními německými obyvateli považováno za perlu Jeseníků. Lázeňské město ukryté v srdci přírody mezi Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými horami má dnes přes 11.000 obyvatel a bohatou historii. První písemná zmínka o městě a taktéž o jeho historickém názvu Vriwald (v překladu "místo zbavené lesa") pochází z roku 1267. Tehdy se Vriwald rozvíjel jako horní město, kde se lámala především železná a zlatonosná ruda. Těžbu zlata dnes ve městě připomíná oblíbený turistický cíl kamenná rozhledna s patřičným názvem Zlatý Chlum, postavená ve výšce 875 m n.m. V průběhu staletí vývoj města ovlinilo bezpočet významných osobností mezi, které patřil také Vincenz Priessnitz - geniální přírodní léčitel, samouk a zakladatel prvního vodoléčebného ústavu na světě. Priessnitzovy léčebné lázně ležící asi 2,5 km nad městem každoročně přivítají několik tisíc návštěvníků z celého světa. Působivý pomník Vincenze Priesnitze naleznete v městském parku Smetanovy sady. Sousoší symbolizuje alegorii zdraví, je to dílo významného slezského sochaře  Josefa Obetha z roku 1909. Priessnitzovy léčebné lázně se společně s lázněmi Karlova Studánka pyšní nejčistším vzduchem ve střední Evropě a více než 80 prameny průzračně čisté horské vody jež společně s přírodním bohatstvím vytvořily z města Jeseník a nejbližšího okolí ráj horské turistiky v létě i v zimě. 

Galerie
Jesenické náměstí s nasvícenou kašnou, R. Leskovjan 2016
Jeseník
Jeseníkem se vine Moravská stezka
Vodní tvrz, kde sídlí vlastivědné muzeum Jesenicka
Expozice čarodějnických procesů ve Vodní tvrzi
Koloběžky
Katovna
Anglický pramen
Čertovy kameny
Zlatý Chlum
Radnice
Pomník V. Priessnitze
Zimní pohled na Jeseník
Lyžařská střediska
Běžecké trasy
Kam dál?
Od založení po období třicetileté války První zmínka o lokalitě na místě dnešního Jeseníku pochází z roku 1267, kdy se v latinském pramenu cituje ... (více)
Znak města: Ve zlatém štítě na zeleném trávníku kráčející medvěd přirozené barvy, z jehož hřbetu vyrůstá černá orlice s červeno ... (více)
Za několik staletí existence města stojí za zmínku několik významných osobností, které jsou spjaty s městem. Jedná se o umělce, lékaře, ... (více)
Čestné občanství města je významnou poctou, která by měla být udělována osobnostem, které se zasloužily o jeho rozvoj. V současné době obecně o ud ... (více)
Po roce 1989 bylo v komunálních volbách voleno do zastupitelstva města vždy 25 zastupitelů, kteří poté ze svého středu vybrali starostu města. Funkč ... (více)
V současné době má město Jeseník uzavřeno pět partnerských smluv. Tyto smlouvy deklarují společný zájem na spolupráci především v oblasti hospodářsk ... (více)
V současné době má město Jeseník kromě pěti partnerských města také pět měst spřátelená s nimiž udržuje dobré vztahy.  ... (více)
Podívejte se na videa z města Jeseníku a celých Jeseníků.
Pohled na náměstí Pohledy ze Zlatého Chlumu
Město Jeseník je členem několika sdružení, organizací, mezi ty nejdůležitější patří: Mikroregion Jesenicko Sdružení měst a obcí ... (více)