Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 54 usnesení
2019
2018
2017

Obecně závazná vyhláška 4/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2016
2015

Obecně závazná vyhláška 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4/2015

Obecně závazná vyhláška 2/2015

kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

2014
2012
2011

Nařízení města 2/2011

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 STANOVENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ 

Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 54 usnesení