Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 50 usnesení

Obecně závazná vyhláška 4/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4/2015

Obecně závazná vyhláška 2/2015

kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2015

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2012 - tržní řád + Úplné (aktuální) znění tržního řádu

NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2013,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2012, KTERÝM SE VYMEZUJÍ ÚSEKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 2/2012,

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 2/2011

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 STANOVENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 3/2011

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků  

Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 50 usnesení