Předchozí | strana / 3 0-24 z 54 usnesení

Obecně závazná vyhláška 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4/2015

Obecně závazná vyhláška 2/2015

kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

201201 - Nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád

Rada města Jeseníku se na svém zasedání dne 5.9.2012 usnesením č. 2204 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č. 2/2012,

KTERÝM SE VYMEZUJÍ ÚSEKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č. 1/2013,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2012, KTERÝM SE VYMEZUJÍ ÚSEKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ 

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č. 2/2001

o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č.1/2005

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č. 4/2007

 kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

Předchozí | strana / 3 0-24 z 54 usnesení