Filtr
Hledej
a

Adlová Lenka

referent, registr vozidel, kancelář 547
584 498 486lenka.adlova@mujes.cz
b

Blandová Monika

veřejné zakázky malého rozsahu, majetkoprávní vztahy, kancelář 201
584 498 137monika.blandova@mujes.cz

Brabec  Marian

informatik, zástupce vedoucího Oddělení informatiky, kancelář 302
584 498 130marian.brabec@mujes.cz
606 056 526
Buchta Karel, Ing.

Buchta Karel, Ing.

vedoucí Odboru finančního, kancelář 204
584 498 133karel.buchta@mujes.cz
c
d

Davidová Iveta, Bc.

referent úseku kontroly, zástupkyně vedoucího, kancelář 506
584 498 465iveta.davidova@mujes.cz

Dohnalová Irena

referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení, zástupkyně vedoucího Správního odboru, kancelář 313
584 498 430irena.dohnalova@mujes.cz

Doleželová Vendula

referentka oddělení školství, kancelář 211
584 498 136vendula.dolezelova@mujes.cz

Ďopanová Jaroslava

Správa poplatku za komunální odpad, podatelna, kancelář 451
584 498 461jaroslava.dopanova@mujes.cz
e
f

Fatura Marek, Bc.

realizace investičních akcí, zástupce vedoucího Oddělení investic, kancelář 201
584 498 112marek.fatura@mujes.cz
777 604 675

Fedáková Eva

vymáhání pohledávek, kancelář 102 - Tovární
584 498 146eva.fedakova@mujes.cz

Frenštátská Ludmila

zástupkyně vedoucí Odboru finančního, rozpočet města, kancelář 209
584 498 127ludmila.frenstatska@mujes.cz
g

Grygová Dana

referent úseku registrace, kancelář 508
584 498 467dana.grygova@mujes.cz

Gvizdová Jana, Ing.

veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kancelář 206
584 498 169jana.gvizdova@mujes.cz
h

Hajdová Jaroslava

Pronájmy, prodeje nemovitého majetku - pozemky, budovy, věcná břemena, kancelář 303
584 498 184jaroslava.hajdova@mujes.cz

Havrilová Hana, Bc.

sociální pracovník, veřejný opatrovník, recepty s modrým pruhem, kancelář 435
584 498 434hana.havrilova@mujes.cz

Hlavatá Ivana

referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů, kancelář 318
584 498 492ivana.hlavata@mujes.cz

Humpová Jana

účetní, kancelář 208
584 498 119jana.humpova@mujes.cz

Hutník Jan, Bc.

referent technik, registr vozidel, kancelář 547
584 498 490jan.hutnik@mujes.cz
ch
i
Ivanová Kateřina, Ing.

Ivanová Kateřina, Ing.

vedoucí Oddělení dopravně správních agend, kancelář 545
584 498 463katerina.ivanova@mujes.cz
j

Janhubová Petra

referent odboru správního, agenda matriční, kancelář 315/314
584 498 475petra.janhubova@mujes.cz

Janík Jan, Ing.

správce mapového portálu města, kancelář 202
584 498 183jan.janik@mujes.cz

Janiková Monika, DiS.

náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí, kancelář 444
584 498 441monika.janikova@mujes.cz

Jelenová Ludmila

referent, registr řidičů, kancelář 551
584 498 489ludmila.jelenova@mujes.cz
k

Kalinová Alena, Bc.

sociální pracovník, seniorské aktivity, senior taxi, komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci, kancelář 437
584 498 406alena.kalinova@mujes.cz

Kamlerová Karla

referent, registr vozidel, kancelář 546
584 498 487karla.kamlerova@mujes.cz

Kapustka Richard, Mgr.

redaktor a pracovník vztahů k veřejnosti, kancelář 1/501 - radnice
584 498 102richard.kapustka@mujes.cz

Kavková Lenka

referent, kancelář 190 - IPOS
584 498 444lenka.kavkova@mujes.cz

Kočí Veronika, Bc.

sociálně-právní ochrana dětí, kancelář 408
584 498 454veronika.koci@mujes.cz
Kovalčík Jiří, Mgr.

Kovalčík Jiří, Mgr.

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář 409A
584 498 405jiri.kovalcik@mujes.cz

Králová Kamila

CzechPoint, ověřování listin a podpisů, informační kancelář městského úřadu, kancelář 5/507 - radnice
584 498 174kamila.kralova@mujes.cz

Kučera Miroslav, Bc.

krizové řízení, zástupce vedoucího Oddělení vnitřní správy, kancelář 532
584 498 416miroslav.kucera@mujes.cz
l

Landauerová Soňa, Bc.

sociální pracovník - sociální kurátor, zvláštní příjemce důchodu, protidrogový koordinátor, kancelář 434
584 498 455sona.landauerova@mujes.cz
Liberda Josef, Ing.

Liberda Josef, Ing.

vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství, kancelář 544
584 498 420josef.liberda@mujes.cz

Luxová Hana, Bc.

sociálně-právní ochrana dětí, kancelář 404
584 498 449hana.luxova@mujes.cz
m

Macenauerová Katarína, Ing.

referent - speciální stavební úřad, silniční hospodářství, dopravní inženýrství, zástupkyně vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství, kancelář 541
584 498 495katarina.macenauerova@mujes.cz

Macíková Dáša

mzdová účetní, kancelář 203 - Tovární
584 498 126dasa.macikova@mujes.cz

Macíková Kamila

referent odboru správního, agenda evidence obyvatel, kancelář 317
584 498 498kamila.macikova@mujes.cz

Mahrová Eva, Ing.

referent odboru správního, agenda matriční, kancelář 315/314
584 498 474eva.mahrova@mujes.cz

Machová Helena

referent, zástupkyně vedoucí Oddělení školství, kancelář 103
584 498 128helena.machova@mujes.cz

Marek Jiří

Agenda místních komunikací a veřejného osvětlení, kancelář 302
584 498 139jiri.marek@mujes.cz
725 132 677

Michalčáková Eva, Bc., DiS.

náhradní rodinná péče, soc.právní ochrana dětí, zástupkyně vedoucího Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kancelář 444
584 498 450eva.michalcakova@mujes.cz
Michálková Kristýna, Mgr. Bc.

Michálková Kristýna, Mgr. Bc.

vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí, zástupce vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář 403
584 498 447kristyna.michalkova@mujes.cz
Mrosek Jan, Mgr.

Mrosek Jan, Mgr.

vedoucí Oddělení cestovního ruchu, kancelář 1/501 - Radnice
584 498 181jan.mrosek@mujes.cz

Mudrová Daniela

referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů, kancelář 318
584 498 493daniela.mudrova@mujes.cz
n

Nečesaná Věra

Vodní hospodářství, kancelář 448
584 498 423vera.necesana@mujes.cz
o
p

Pecinová Kamila, Bc.

Veřejné prostranství, pronájem bytů, nebytových prostor, kancelář 304
584 498 147kamila.pecinova@mujes.cz
Peitlová Iva, Ing.

Peitlová Iva, Ing.

vedoucí Oddělení školství, kancelář 116
584 498 142iva.peitlova@mujes.cz

Pišková Květoslava

CzechPoint, ověřování listin a podpisů, sekretariát, kancelář 320
584 498 481kvetoslava.piskova@mujes.cz

Podařil Milan

referent technik, registr vozidel, kancelář 546
584 498 488milan.podaril@mujes.cz

Podhola Matěj, Mgr.

Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, kancelář 452
584 498 412matej.podhola@mujes.cz

Popelka Alois, Bc.

sociální pracovník, parkovací průkazy, euroklíče, kancelář 438
584 498 421alois.popelka@mujes.cz

Ptáčková Bohumila, Bc.

sociální pracovník, komunitní plánování sociálních služeb, koordinátor národnostních menšin, kancelář 436
584 498 414bohumila.ptackova@mujes.cz

Pučok Jiří

informatik, kancelář 305
584 498 433jiri.pucok@mujes.cz
r

Řeha Martin, Ing.

Státní správa myslivosti, státní správa rybářství, zástupce vedoucí Odboru životního prostředí, kancelář 446
584 498 425martin.reha@mujes.cz

Říha Vladimír, Ing.

referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení, kancelář 311
584 498 497vladimir.riha@mujes.cz
s

Sikora Josef

zkušební komisař, autoškoly, kancelář 250
584 498 446josef.sikora@mujes.cz

Smolka Jaroslav

referent OVS, kancelář 537
584 498 411jaroslav.smolka@mujes.cz

Šimsa Petr

referent - dopravní přestupky, kancelář 563
584 498 459petr.simsa@mujes.cz

Špačková Petra

bezpečnostní a inspekční služba, referentka OVS, kancelář 537
584 498 411petra.spackova@mujes.cz

Štrbová Anna

Agenda bytů a nebytových prostor, kancelář 403
584 498 452anna.strbova@mujes.cz
t

Toman Jiří, Bc.

referent - silniční hodspodářství, kancelář 541
584 498 402jiri.toman@mujes.cz

Tomášková Oľga

administrativní pracovník, kancelář 409
584 498 445olga.tomaskova@mujes.cz

Tovaryšová Dagmar

Pokladna, kancelář, kancelář 4540 - IPOS
584 498 435dagmar.tovarysova@mujes.cz

Trnovec Petr, Ing.

referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení, kancelář 316
584 498 496petr.trnovec@mujes.cz

Turzová Margareta, Bc.

Ochrana zemědělského půdního fondu, kácení dřevin, ochrana zvířat proti týrání, kancelář 452
584 498 409margareta.turzova@mujes.cz
u
Uher Jiří, Ing.

Uher Jiří, Ing.

vedoucí Oddělení investic, kancelář 216
584 498 180jiri.uher@mujes.cz
v

Vencálková Eliška

referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů, kancelář 318
584 498 473eliska.vencalkova@mujes.cz

Veselá Monika

Stavební úřad, kancelář 108
584 498 145monika.vesela@mujes.cz

Vinklerová Lenka, Ing.

Ekonom oddělení, zástupkyně vedoucí Oddělení majetku, kancelář 402
584 498 115lenka.vinklerova@mujes.cz
777 604 674
Vyhlídal Petr, Ing

Vyhlídal Petr, Ing

vedoucí Oddělení vnitřní správy, kancelář 532
584 498 401petr.vyhlidal@mujes.cz
w
Weiserová Regina, Ing.

Weiserová Regina, Ing.

vedoucí Odboru životního prostředí, státní správa lesů, kancelář 445
584 498 422regina.weiserova@mujes.cz

Wormová Dagmar

archivní a spisová služba,kancelář 190 - IPOS
584 498 443dagmar.wormova@mujes.cz

Wrožynová Lenka

referent - evidence přestupků, bodové hodnocení, zadržení řidičského průkazu, kancelář 538
584 498 436lenka.wrozynova@mujes.cz
z
Zavadil Jan, Bc.

Zavadil Jan, Bc.

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad, kancelář 504
584 498 466jan.zavadil@mujes.cz
777 604 623