Filtr
Hledej
a

Adlová Lenka

referent, registr vozidel
584 498 486lenka.adlova@mujes.cz
b

Blandová Monika

veřejné zakázky malého rozsahu, majetkoprávní vztahy
584 498 137monika.blandova@mujes.cz

Brabec  Marian

informatik, zástupce vedoucího Oddělení informatiky
584 498 130marian.brabec@mujes.cz
606 056 526
c
d

Davidová Iveta, Bc.

úsek kontroly, zástupkyně vedoucího Odboru obecního živnostenského úřadu
584 498 465iveta.davidova@mujes.cz

Dohnalová Irena

referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení, zástupkyně vedoucího Správního odboru
584 498 430irena.dohnalova@mujes.cz

Ďopanová Jaroslava

Správa poplatku za komunální odpad, podatelna
584 498 461jaroslava.dopanova@mujes.cz
e
f

Fatura Marek, Bc.

realizace investičních akcí, zástupce vedoucího Oddělení investic a rozvoje
584 498 112marek.fatura@mujes.cz
777 604 675

Fekete Dezider

referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování
584 498 178dezider.fekete@mujes.cz

Frenštátská Ludmila

zástupkyně vedoucí Odboru finančního, rozpočet města
584 498 127ludmila.frenstatska@mujes.cz
g

Gvizdová Jana, Ing.

veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
584 498 169jana.gvizdova@mujes.cz
h

Hajdová Jaroslava

Pronájmy, prodeje nemovitého majetku - pozemky, budovy
584 498 184jaroslava.hajdova@mujes.cz

Havrilová Hana, Bc.

sociální pracovník, veřejný opatrovník, recepty s modrým pruhem
584 498 434hana.havrilova@mujes.cz

Hlavatá Ivana

referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů
584 498 492ivana.hlavata@mujes.cz
ch
i
j

Janhubová Petra

referent odboru správního, agenda matriční
584 498 475petra.janhubova@mujes.cz

Janiková Monika, DiS.

náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí
584 498 441monika.janikova@mujes.cz
k

Kalinová Alena, Bc.

sociální pracovník, seniorské aktivity, senior taxi, komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
584 498 406alena.kalinova@mujes.cz

Králová Kamila

CzechPoint, ověřování listin a podpisů, informační kancelář městského úřadu
584 498 174kamila.kralova@mujes.cz

Kučera Miroslav, Bc.

krizové řízení, zástupce vedoucího Oddělení vnitřní správy
584 498 109miroslav.kucera@mujes.cz
l

Landauerová Soňa, Bc.

sociální pracovník - sociální kurátor, zvláštní příjemce důchodu, protidrogový koordinátor
584 498 455sona.landauerova@mujes.cz
Liberda Josef, Ing.

Liberda Josef, Ing.

vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
584 498 420josef.liberda@mujes.cz
m

Macenauerová Katarína, Ing.

referent - speciální stavební úřad, silniční hospodářství, dopravní inženýrství, zástupkyně vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství
584 498 495katarina.macenauerova@mujes.cz

Macíková Kamila

referent odboru správního, agenda evidence obyvatel
584 498 498kamila.macikova@mujes.cz

Mahrová Eva, Ing.

referent odboru správního, agenda matriční
584 498 474eva.mahrova@mujes.cz

Machová Helena

referent, zástupkyně vedoucí Oddělení školství
584 498 128helena.machova@mujes.cz

Marek Jiří

Agenda věcných břemen, místních komunikací, veřejného osvětlení
584 498 139jiri.marek@mujes.cz
725 132 677

Michalčáková Eva, Bc., DiS.

náhradní rodinná péče, soc.právní ochrana dětí, zástupkyně vedoucího Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
584 498 450eva.michalcakova@mujes.cz
Mrosek Jan, Mgr.

Mrosek Jan, Mgr.

vedoucí Oddělení cestovního ruchu
584 498 181jan.mrosek@mujes.cz

Mudrová Daniela

referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů
584 498 493daniela.mudrova@mujes.cz
n
o
p

Pecinová Kamila, Bc.

Veřejné prostranství, pronájem bytů, nebytových prostor
584 498 147kamila.pecinova@mujes.cz

Pechal Marek

referent odboru správního, agenda občanských průkazů, agenda cestovních dokladů
584 498 473marek.pechal@mujes.cz

Pišková Květoslava

CzechPoint, ověřování listin a podpisů, sekretariát
584 498 481kvetoslava.piskova@mujes.cz

Podařil Milan

referent - technik, registr vozidel
584 498 488milan.podaril@mujes.cz

Popelka Alois, Bc.

sociální pracovník, parkovací průkazy, euroklíče
584 498 421alois.popelka@mujes.cz

Ptáčková Bohumila, Bc.

sociální pracovník, komunitní plánování sociálních služeb, koordinátor národnostních menšin
584 498 414bohumila.ptackova@mujes.cz
r

Řeha Martin, Ing.

Státní správa myslivosti, státní správa rybářství, zástupce vedoucí Odboru životního prostředí
584 498 425martin.reha@mujes.cz

Říha Vladimír, Bc.

referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení
584 498 497vladimir.riha@mujes.cz
s

Sikora Josef

zkušební komisař, autoškoly
584 498 446josef.sikora@mujes.cz

Šimková Zuzana, Ing.

Územní a stavební řízení, zástupkyně vedoucí Oddělení majetku
584 498 103zuzana.simkova@mujes.cz

Šimsa Petr

referent - dopravní přestupky
584 498 459petr.simsa@mujes.cz

Šmerdová Zdeňka

Poplatky, pokladna, dotace z rozpočtu města
584 498 157zdenka.smerdova@mujes.cz
t

Trnovec Petr, Ing.

referent odboru správního, agenda přestupkového a správního řízení
584 498 496petr.trnovec@mujes.cz

Turzová Margareta, Bc.

Ochrana zemědělského půdního fondu, kácení dřevin, ochrana zvířat proti týrání
584 498 409margareta.turzova@mujes.cz
u
v
w
Weiserová Regina, Ing.

Weiserová Regina, Ing.

vedoucí Odboru životního prostředí, státní správa lesů
584 498 422regina.weiserova@mujes.cz

Wormová Dagmar

archivní a spisová služba
584 498 443dagmar.wormova@mujes.cz

Wrožynová Lenka

referent - evidence přestupků, bodové hodnocení, zadržení řidičského průkazu
584 498 436lenka.wrozynova@mujes.cz
z
Zavadil Jan, Bc.

Zavadil Jan, Bc.

vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu
584 498 466jan.zavadil@mujes.cz
777 604 623