Veřejnoprávní smlouvy

 Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 50 záznamů
záznamy dnes
záznamy v úterý 11. října 2022
záznamy v úterý 19. července 2022
záznamy v úterý 03. května 2022
záznamy ve čtvrtek 14. dubna 2022
záznamy ve středu 13. dubna 2022
záznamy v úterý 12. dubna 2022
záznamy v úterý 05. dubna 2022
záznamy v pátek 11. února 2022
záznamy ve čtvrtek 22. dubna 2021
záznamy v pátek 16. dubna 2021
Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 50 záznamů