Vodní tvrz - Vlastivědné muzeum Jesenicka

Vodní tvrz - Vlastivědné muzeum Jesenicka

Vodní tvrz byla zbudována počátkem 15. stol. na místě obytné věže asi z poloviny 13. stol., jejíž část je dochována u průjezdu na nádvoří. Tvrz je postavena z lomového, zčásti omítnutého zdiva. Je unikátním dokladem pozdně gotické architektury, i když prošla mnoha přestavbami. Původní stavba se skládala z jednopatrové budovy obdélníkového půdorysu a z obdélného dvora obepnutého zdí, před níž byl příkop. Na přelomu 15. a 16. stol. byla z vnitřní strany ke zvýšené zdi přistavěna boční obytná křídla. Vchod v jižním průčelí byl zrušen a nad nových vjezdem na opačné straně byla vztyčena dvoupatrová hranolová věž. Po požáru v r. 1727 byla tvrz upravena na zámek.Obytné budovy byly přestavěny a zvýšeny o jedno patro, v někdejší plášťové zdi byla prolomena okna, byla odstraněna věž nad vjezdem.

Od r. 1561 byl Jeseník stolním statkem vratislavského biskupství a jesenická tvrz sídlem jeho správy. Pamětní deska u vchodu připomíná, že zde od r. 1794 nedlouho sídlil jako biskupský hejtman Karl Ditters z Dittersdorfu (1739–1799), houslista a významný hudební skladatel předklasické vídeňské školy. Od r. 1932 sloužila budova se souhlasem vlastníka pro potřeby městského muzea. Poslední velká rekonstrukce objektu proběhla v 70. letech 20. stol.

Od r. 1963 je tvrz nemovitou kulturní památkou a sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka.