Významné osobnosti

Za několik staletí existence města stojí za zmínku několik významných osobností, které jsou spjaty s městem. Jedná se o umělce, lékaře, továrníky, ale také o postavy smyšlené...

Kam dál?
Vincenz Priessnitz (1799 - 1851)
Narodil se 4. října 1799 jako šesté dítě chalupníka Jana Františka a Marie Terezie Evy Priessnitzových v malé osadě Gräfenbergu vzdálené ... (více)
Adolf Raymann (1799 - 1883)
Syn zakladatele textilní manufaktury Adolf I. Podnikatelské znalosti a zkušenosti získal spoluprací v rodinné firmě. Oženil se poprvé 1821, podruh ... (více)
Alois Nebel
Fiktivní postava černobílé komiksové trilogii Bílý Potok, Hlavní nádraží, Zlaté Hory – autorů Jaroslava Rudiše ( 1972 Turnov) a Jaromíra 99 (1963 Jes ... (více)
Edmund Weiss (1837 - 1917)
Edmund Weiss se narodil 26. srpna 1837 ve Frývaldově jako mladší z dvojčat v rodině zvěrolékaře Josefa Weisse, jehož životní příběh je také zaj ... (více)
Engelbert Kaps (1888 - 1975)
Akademický sochař. Byť sochařským velikánem číslo jedna byl na Jesenicku Josef Obeth, byl to právě Engelbert Kaps, který se podílel na dok ... (více)
Důstojník rakouské armmády, původně pacient lázní, posléze Priessnitzův zeť Jan Ripper (1830 - 1912) se velkou měrou zasloužil o rozvoj lázní a města ... (více)
Významnou lékařskou postavou Gräfenbergu (Lázně Jeseník) první poloviny našeho století je jejich dlouholetý vedoucí lékař MUDr. a PhDr. Josef Reinhold ... (více)
Josef Schindler (1814 - 1890)
Ve zprávách z prvé poloviny devatenáctého století se můžeme dočíst, že Tiefenbach (dnes Potočná, dříve osada Příchovice, nyní součást města Desná v Ji ... (více)
Dr. Josef von Ursprung (1857 - 1907)
Dr. Josef von Ursprung (1857-1907), starosta Jeseníku (Frývaldova) v letech 1897-1907. Za jeho starostování byl modernizován městský vodovod a kanaliz ... (více)
Josef Weiss (1795 - 1847)
Weiss se narodil 5. července 1795 do rodiny podkováře. Původně měl kráčet v otcových šlépějích, kovářství ale nebylo jeho snem. Vlastní frývaldovsko ... (více)
JUDr. Miloš Kočka (1910 - 2010)
Miloš Kočka se narodil 12.4.1910 v Roudnici nad Labem, kde na reálném gymnáziu maturoval. Po studiu práv na Karlově univerzitě a několikaleté advok ... (více)
PhDr. Rudolf Zuber (1912 - 1995)
Rodák z Moravské Ostravy-Vítkovic nastoupil po absolvování reformního reálného gymnázia v r. 1931 na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouc ... (více)