Muzeum Slezského Semmeringu

Muzeum Slezského Semmeringu

Na nádraží v Horní Lipové, v objektu bývalého ústředního stavědla se nachází železničářské Muzeum Slezského Semmeringu. Věnuje se trati zprovozněné v roce 1888 (stejně jako celý úsek Hanušovice – Jeseník). Železnice zejména v Horní Lipové prochází několika údolími a tvoří úchvatné zákruty nad nimi. Údolí železnice překonává pomocí viaduktů, přičemž jen na území Horní Lipové jich je šest. Trasa mezi Brannou a Lipovou překonává značné převýšení, přičemž nejvyšším bodem trati je Ramzová (760 m n.m.), které je nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v ČR. Právě pro svou trasu a značné převýšení bývá nazývána Slezským Semmeringem.

Expozice je věnována železniční zabezpečovací technice, návěstním prostředkům, historickým předpisům a různým dokumentům, jízdenkám, plakátům a mnoha snímkům z historie železniční trati, zejména z úseku Branná – Ramzová – Lipová-lázně. Muzeum nabízí rovněž možnost obsluhy elektromechanického výhybkářského přístroje z vlečky „Kamenolom“, dále obsluhy zařízení na označování historických lepenkových jízdenek a kleští průvodčího. K dispozici je také otisk pamětního razítka.

Bližší informace je možno získat na adrese: Železniční stanice Horní Lipová, Lipová – lázně 191, 790 63 Lipová – lázně,
telefon: 972 745 627, e-mail: zstjek-kanc@opr.ova.cd.cz
Vstup je možný po dohodě s výpravčím, a to denně v době od 5:00 do 22:00 hodin. U větších skupin osob je vhodné si vstup předem rezervovat.

mapa