Poutní kostel Panny Marie Pomocné

Poutní kostel Panny Marie Pomocné

Jižně od starého hornického města se na svahu zalesněné Příčné hory nachází kostel Panny Marie Pomocné – Maria Hilf. K tomuto poutnímu místu každoročně směřují stovky poutníků, aby zde nalezli sílu, útěchu, povzbuzení, někteří uzdravení.

V 17. století začalo místo přitahovat první poutníky. Během deseti let byla na místě narození chlapce Martina postavena kaple a během krátkého období došlo nejméně k pěti zázračným uzdravením. V letedh 1834-1841 byla dřevěná kaple kvůli zvýšenému počtu věřících nahrazena zděným kostlem. Postupně byla z darů věřících vybudována zastavení křížové cesty a desítky kaplí a kapliček. V roce 1955 došlo k zastavení bohoslužeb a konání poutí. V roce 1973 byl kostel přes protesty církevních hodnostářů a věřících zlikvidován. V letech 1993- 1995 byl postaven nový kostel, který byl vysvěcen v roce 1995 a na místě původní zničené křížové cesty byla vybudována cesta nová V roce 1647, když k městu přitáhli Švédové, místní obyvatelé opuštěli svůj majetek a utíkali do hor. Těhotná žena místního řezníka Anna Tannheiserová našla bezpečné místo na hoře zvané Boží dar . Zde na ženu přišly porodní bolesti. V této tísni prosila Boha o pomoc a Svatou Pannu o přímluvu. 18. července porodila syna Martina, s nímž se zakrátko vrátila domů. Chlapec prožil život jako vážený muž - radní svého města. Roku 1718 nechala Tannheiserova dcera vymalovat a vyvěsit na místo otcova narození obraz P. Marie Pomocné od prudnického malíře Šimona Schwarzera.

mapa