Symboly města

Znak města:
Ve zlatém štítě na zeleném trávníku kráčející medvěd přirozené barvy, z jehož hřbetu vyrůstá černá orlice s červenou zbrojí a se stříbrným, jetelovitě zakončeným perizoniem, uprostřed s křížkem.

Interpretace:
Jeseník byl městem již od konce 13. století. Zcela jistě jako významné horní centrum začal používat svou pečeť, obdobně jako jiná města, např. Vidnava a Zlaté Hory. Její podobu však nemáme doloženu. Snad na ní byl jen medvěd, jako zvíře, s nímž se obyvatelé setkávali v okolních lesích. Se zvířetem jako heraldickou figurou se na znacích našich měst proto setkáváme velmi často (medvěd, vlk, liška, divoké prase). Orlice se na jesenickou pečeť dostala zjevně ze znaku vrchnosti – vratislavských biskupů, kteří ji přijali k původním liliím v průběhu 1. poloviny 15. století. Biskup Jan Thurzo v privilegiu pro Jeseník z roku 1506 povolil užívání pečeti s obrazem medvěda a orlice, její otisk je doložen v roce 1509, ovšem pečeť evidentně vykazuje známky většího stáří, může být až o století starší.
(Květoslav Growka, SOkA Jeseník)

Znak města

Prapor města
Současný městský prapor byl udělen městu rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 47 ze dne 14. ledna 2000. Je tvořen třemi svislými pruhy v tomto pořadí: žlutá, černá, zelená (žlutá je u žerdi). Poměr stran praporu je 2:3. Historický prapor byl schválen k používání 30. května 1931.

Vlajka města

Logo města
Logo město Jeseník používá od roku 2004 a jeho variantu se sloganem od roku 2013.

Logo města

Ke stažení