Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

První zmínka o současném jesenickém kostele pochází již z roku 1418, Jeseník a okolí bylo v době svého osidlování pod správou vratislavského biskupství, které se staralo o náboženské vedení místního obyvatelstva. Další obnova a rozšíření kostela proběhlo v roce 1457. Současná podoba kostela pochází z let 1882-1883 kdy došlo k přestavbě kostela, hlavně z důvodu nedostačující kapacity (v té době žilo v Jeseníku přes 10 tisíc obyvatel).

Kostel byl bohužel poničen několika požáry, v letech 1638, 1696 a 1737, naštěstí požár nikdy neponičil klenby stavby a kostel byl tedy rekonstruován a rozšířován na stávajících základech. Za zmínku stojí mimo jiné i zpovědnice zbudované roku 1760 a sloužící svému účelu dodnes.

Zdroj: Archiv města Jeseníku

mapa