Kostel Českobratské církve evangelické

Kostel Českobratské církve evangelické

Kostel (kamenný) patřící sboru evangelické církve Českobratrské. Sbor protestantů vznikl v tehdejší Frývaldově v roce 1851 a p stavbě kostela se rozhodlo roku 1879, stavba započala slavnostním zahájením 31.10. 1881 a byla dokončena roku 1883. Na stavbu kostela přispěla značnou sumou i holandská princezna Marianna Oranžská von Nassau.

Kostel se nachází v parčíku mezi ulicemu Husovou a Bezručovou směrem na Českou Ves (poblíž jesenického hřbitova). Kostel je vystavěn z kamene v novorománské podobě. Má novorománskou loď a presbytář, presbyterář je novorománský, má valenou půlkruhovou klenbu, strop lodi je plochý. Stěny jsou bez větších ozdob s hladkými omítkami. Na chóru najdeme varhany. Štíhlá věž připomíná spíše věc novogotickou, nicméně portál a okna jsou opět spíše novorománské.