Kaple sv. Anny na Křížovém vrchu

Kaple sv. Anny na Křížovém vrchu

Křížový vrch je dlouholeté oblíbené výletní místo, které nabízí krom atraktivního výhledu na lázně a město, možnost prohlídky kaple sv. Anny i občerstvení ve vyhlášené stylové restauraci s mysliveckými interiéry - Hotel Křížovy Vrch. Odtud můžete pokračovat k rozhledně Zlatý Chlum  

Místo se dříve nazývalo Kravská louka a dnešní název Křížový vrch získalo v dobách, kdy místní obyvatelé konali na toto místo procesí, při kterém byl nesen kříž. Dřevěná kaplička zde stávala již od 17. století. Počátkem 19. století byla postavena malí zděná kaplička a v roce 1845 jí vystřídala kaple současná. Následující rok 1846 byla osazena kopule věže a o rok později byl do kaple umístěn zvon z dílny zvonaře Karla Stechera, který byl bohužel v roce 1916 roztaven po zrekvírování z důvodu 1.světové války.  Roku 1921 byl do kaple vsazen zvon z dílny Oktáva Wintera z Broumova, ani tento zvon však nepřečkal další válku – byl zrekvírován v únoru 1942. V roce 1947 byl do kaple umístěn zvon v pořadí třetí, jedná se o zvon z roku 1723, který však dříve visel v kapli v obci Dub. Roku 1942 byl sice zrekvírován, ale roztavení byl naštěstí ušetřen. Významná rekonstrukce kaple se uskutečnila na počátku osmdesátých let 20. století, kdy byla na krytinu kaple použita břidlice a byla postavena nová věž. 

Zdroj: Archiv města Jeseníku