Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice

V parčíku na Zámeckém náměstí v Jeseníku (v blízkosti Vodní tvrze) se nalézá barokní sloup se sousoším Nejsvětější trojice z roku 1721, který připomíná morovou ránu z r. 1713. Na podestě sloupu jsou reliéfy patronů nemocných: sv. Rocha a sv. Šebestiána, Františka Xaverského a Karla Boromejského. Na horní části sloupu je podoba Boha trojjediného. Na tomto místě původně stál pomník obětem I. světové války (od akad. Sochaře Engelberta Kapse) bohužel po roce 1945 zničený. 

Zdroj: Archiv města Jeseníku