Klášter a škola voršilek v Jeseníku

Klášter a škola voršilek v Jeseníku

 Základem budoucího kláštera se stal dům čp. 154 na původním jesenickém náměstí (dnes budova Základní školy Jeseník). Byl postaven v roce 1839 jako obytný, avšak již v roce 1881 byla budova zakoupena pro řádové sestry. Oficiální potvrzení založení kláštera na sebe nedalo dlouho čekat a v listopadu téhož roku se jeho první představenou stala Marie Henrika Pfeiffer. To již probíhala přístavba obytných cel konventu a prostoru pro výuku. Stavbou byl pověřen Johann Gröger za finančního zajištění zejména biskupa Förstera. Po schválení nového konventu státem byla zahájena výuka školy soukromé, od roku 1884 také osmileté obecné. Právo veřejnosti získala tato škola v roce 1886. Sestry i chovanky pocházely takřka z celé Evropy. Voršilky působily v Jeseníku až do roku 1948, kdy byl konvent zrušen a sestry odešly do zahraničí.

V současné době se zde nachází Základní škola Jeseník, dětské hřiště, malý lanový park a jesenická hvězdárna.

Zdroj: Archiv města Jeseníku