Radnice

Radnice

Ve středu náměstí situována volně stojící jednopatrová budova trojtraktové dispozice na obdélném půdorysu, s přízemní síni. Stavba radnice vrcholí polygální lucernou vystupující z hřebenu stanové střechy. Přízemí budovy členěno pásovou rustikou, patro nad kordónovou římsou zdobí lizenové rámy. Ve vlysu pod korunní římsou vpadlé zrcadlové rámy. Dvoukřídlá okna jsou pravidelně uspořádána do 6 x 5 okenních os, členěná do kříže. V severní a jižní fasádě prolomen půlkruhově zaklenutý vstup, provázený postraními pilastry s kompozitními hlavicemi nesoucími kladí s rozeklaným trojúhelníkovým frontonem. Nad jižním vstupem je v tympanonu umístěn erb města Jeseník, doprovázený letopočtem 1710: v kartuši umístěný štít se znamením orlice, která nese na hrudi perisonium s křížem. Pod orlicí zobrazen medvěd, jenž je po stranách doprovázen zmíněným letopočtem 1710. V přízemí objektu dochovány valené klenby s výsečemi, schodiště je sklenuté valenou klenbou, v mezipatře dochovány křížové klenby.

Stavební historie
Jádro stavby pochází z roku 1610. Renesanční objekt vyhořel v roce 1625, nynější stavba pochází z roku 1710. Shodný letopočet je součástí erbu města Jeseník, který je umístěn v ploše frontou nad stupem prolomeným v jižním průčelí stavby. Po roce 1841 upraveny fasády, v 19. a 20. století interiéry.

Prameny: Seznam nemovitých a kulturních památek okresu Jeseník, Olomouc 2001 

Galerie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu