Hrobka Vincence Priessnitze

Hrobka Vincence Priessnitze

Na lesní promenádě se nachází několik dalších pozoruhodných pamětihodností spojených s osobností V. Priessnitze a zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. V pravé části promenády je prvním z nich kaple s mauzoleem V. Priessnitze. Vincenz Priessnitz byl původně pohřben na starém městském hřbitově v Jeseníku. Se stavbou krypty bylo započato v r. 1853 a v témže roce byl do krypty pod kaplí uložen kovový sarkofág s exhumovaným tělem V. Priessnitze. Po smrti Sofi e Priessnitzové v r. 1854 sem byla uložena také ona. Mauzoleum bylo zbudováno v novogotickém stylu z neomítnutého kamenného zdiva. Sedlová střecha je zakončena dvěmi věžičkami. První z nich, nad vchodem do kaple, sloužila jako zvonice a je doposud opatřena malým zvonem. V její spodní části je patrný letopočet výstavby mauzolea. Z původního vybavení kaple zůstal zachovánpouze podoltářní stůl, na němž je umístěna novogotická řezbářská práce Bernarda Kutzera. Po venkovních schodech vpravo se schází ke vchodu do vlastní hrobky. Nad lomeným vstupním portálem je německý nápis: „Ruhestätte des Vinzenz Priessnitz“ („Místo odpočinku Vincenze Priessnitze.“). Uvnitř jsou na podstavcích ze supíkovického mramoru umístěny tři sarkofágy. Na pravé straně velký sarkofág Priessnitzův, rakev vlevo patří manželce Sofi i. Malá rakvička uprostřed skrývá kostru dítěte ve věku do tří let, patrně dcery Karoliny Marie (1840–1843). Vysvěcení kaple Panny Marie proběhlo až v r. 1855. Do r. 1947 se v ní konaly pravidelné bohoslužby sloužené kněžími pobývajícími v lázních. Od r. 1992 konají bohoslužby každoročně u příležitosti výročí narození V. Priessnitze, tj. kolem 4. října.