Pro pěší turisty

Pro pěší turisty

Galerie
Horská chata Paprsek
Čertovy kazatelny - Račí údolí
Pohled na Rychlebské hory
Cestou z Červenohorského sedla na Vřesovou studánku
Zvonička a horská chata Jiřího na Šeráku
Kam dál?
Velmi oblíbený okruh z Jeseníku po vyhlídkách Křížový vrch, Zlatý chlum, Čertovy kameny.