Ocenění občanů a počinů u příležitosti oslav 750 let města

Ocenění občanů a počinů u příležitosti oslav 750 let města

Město Jeseník, u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Jeseníku, ocení významné osobnosti a počiny. Slavnostní předání ocenění proběhne během zářijových oslav města. Ocenění je udělováno za mimořádný přínos související s rozvojem a prezentací  města v oblasti: podnikatelské a hospodářské / kulturní, sportovní a společenské / přírodních věd, architektury a urbanismu / žurnalistiky, publicistiky a rozvoji zahraničních vztahů. Oceněné, na základě splněných kritérií, vybere na svém červnovém jednání Rada města Jeseníku.

Kdo může podat nominaci:
- zastupitelé města Jeseníku / úřady, spolky, kluby a sdružení, hasiči, policie, příspěvkové a neziskové organizace  s působností v Jeseníku

Kde podat nominaci:
- fyzicky na sekretariátě Městského úřadu Jeseník, Masarykovo náměstí 167/1 (radnice)
- elektronicky (richard.kapustka@mujes.cz)

Kdy podat nominací:
- do 30. května 2017

Jak podat nominaci:
- na formuláři dostupném na stránkách města - viz příloha                                       

Ke stažení