Zemědělské podnikání

Informace k zemědělskému podnikání viz Řešení životních situací

Další informace k zemědělskému podnikání a formuláře pro zápis do evidence zemědělského podnikatele nebo oznámení změny naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.