FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU PRADĚD

08.02.2016
FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU PRADĚD

V nejbližších dnech bude otevřeno 1. kolo předkládání projektových žádostí z Fondu mikroprojektů. Fond mikroprojektů je specifickým nástrojem pro podporu projektů lokálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Je součástí programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Hlavním cílem Fondu je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Fond představuje pružný nástroj pro realizaci nejmenších projektů programu. Zaměřuje se jak na neinvestiční, tak na drobné investiční projekty.

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 - 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Odbor evropské územní spolupráce. Součinnost Řídícímu orgánu při zajišťování jeho funkcí na území Polské republiky plní Národní orgán, kterým je Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky, Odbor územní spolupráce.

Programové území ležící v česko-polském pohraničí je tvořeno 5 českými kraji: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polskými podregiony: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do řešeného území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

Národní alokace:
Česká strana: 91 221 710 EUR
Polská strana: 135 000 000 EUR

Bližší informace budou zveřejněny brzy na stránkách Euroregionu Praděd.