MĚSTO LÁKÁ DALŠÍ INVESTORY DO ZÓNY ZA PODJEZDEM

22.04.2016
MĚSTO LÁKÁ DALŠÍ INVESTORY DO ZÓNY ZA PODJEZDEM

Město Jeseník se snaží přilákat další investory do průmyslové zóny Za Podjezdem. Během letošního roku má dojít k plynofikaci této části města. Výběrové řízení již proběhlo, a pokud vše završí podpis smlouvy, stavební práce by mohly začít již příští měsíc.

„Plynofikace zajistí distribuci plynu k jednotlivým odběratelům a pozemkům města v dané lokalitě, a tím zvýší atraktivitu dané oblasti. To bude možné po výstavbě plynovodní STL sítě včetně třinácti přípojek a skříní HUP,“ uvedl vedoucí Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.