MĚSTU ROSTOU NÁKLADY, ZVÝŠILO POPLATEK Z POBYTU

22.02.2021
MĚSTU ROSTOU NÁKLADY, ZVÝŠILO POPLATEK Z POBYTU

Poplatek z pobytu, kdysi známý jako lázeňský nebo rekreační, hradí ubytovaní turisté a klienti lázní. Pro rok 2021 bylo v Jeseníku schváleno zvýšení o 19 Kč na 40 Kč za den, s výjimkou dne počátku pobytu. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let. Nejedná se o náklad provozovatele ubytovacího zařízení nebo lázní. Více v článku...

Podnikatelé poplatek pouze vyberou. Tyto finanční prostředky jsou pak příjmem do rozpočtu města a slouží ke krytí nákladů, které vznikají s pobytem turistů a k dalšímu rozvoji turistické infrastruktury.

Důvodů, proč město navýšilo poplatek z pobytu je několik. Jednak do finanční situace města zasáhla koronavirová krize a pak také rostou ceny údržby i investiční náklady a projevuje se zvýšený počet turistů, kteří Jeseník navštěvují. Výpadek příjmů poplatku za pobyt byl o to výraznější, že od poplatku jsou novelou zákona o místních poplatcích osvobozeny osoby, kterým je poskytovaná komplexní lázeňská rehabilitační péče. Poplatek tedy nemusí hradit 2/3 klientů lázní, což je pro město roční ztráta cca jednoho miliónu korun.

V současné době je zřejmé, že ekonomický pokles bude problémem i příštích let. Město tak stojí před zásadní otázkou, jak financovat investiční akce v cestovním ruchu. Nejen budování infrastruktury, ale i její údržba je nákladem města. Je nutné opravovat a udržovat např. odpočívadla, mapy, značení, zajišťovat provoz informačního střediska apod. Prostředky slouží také k pokrytí nákladů, které městu vznikají s pobytem turistů, například zvýšená produkce odpadu.