PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

02.03.2021
PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

V souladu s vládním usnesením určil hejtman Olomouckého kraje školy v regionu k zajištění nezbytné péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury. V Jeseníku se jedná o MŠ Křížkovského, Jeseník  a Základní škola Jeseník, pracoviště Průchodní. Více v článku...

Pro děti ve věku od dvou do deseti let z územního odvodu s rozšířenou působností, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, je zajištěna dle usnesení Vlády ČR možnost navštěvovat určenou školu, která bude vykonávat nezbytnou péči. Zákonní zástupci musí docházku do určené školy předem telefonicky domluvit. Jedná se o tyto určené školy: 

MŠ Křížkovského, Jeseník  – tel.: 723 639 356. kontaktní os.: Mgr. Lenka Bizoňová

Základní škola Jeseník, pracoviště Průchodní – tel.: 731 406 106, kontaktní os.: Martina Ambrožová

Nezbytná péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,  zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou fyzickými osobami  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Olomouckého kraje,
 • zaměstnanci vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kteří zajišťují účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Rozhodnutí hejtmana kraje, vč. seznamu všech organizací v kraji naleznete zde.