SOCHU RUDOARMĚJCE DNES PŘEVEZLI DO ČESKÉ VSI

31.03.2021
SOCHU RUDOARMĚJCE DNES PŘEVEZLI DO ČESKÉ VSI

Socha Rudoarmějce, jehož předobrazem byl údajně kapitán Mark Fedorčenko, stála do devadesátých let na Náměstí Hrdinů. Za minulého režimu se u ní konaly pietní akce a manifestace. Pak byl téměř třímetrový pískovcový pomník odstraněn a na více jak pětadvacet let skryt před zraky veřejnosti. Dnes byla socha Rudoarmějce převezena do České Vsi. Více v článku…

Česká Ves požádala město Jeseník o věnování sochy do místního muzea, čemuž zastupitelé na únorovém zasedání vyhověli. Socha rudoarmějce se tak stane součástí expozice věnované zajateckým táborům na Jesenicku. Pomník ale nebude vystaven hned. Vyžaduje totiž potřebné restaurátorské práce. Má ulomený nos, zničenou pažbu zbraně a vykazuje několik poškození. Patrné jsou rovněž zbytky červené barvy.

Socha byla několik let uschována v prostorách technických služeb a následně i v areálu bývalé kotelny. Dnes ji pracovníci technických služeb, společně s tvůrcem expozice Romanem Janasem převezli do depozitu muzea.

„Jsme rádi, že socha opustila Jeseník a své uplatnění najde v muzeu v České Vsi,“ uvedla starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová.

Roman Janas se díky své činnosti spojil s rodinami řady lidí, kteří za druhé světové války na Jesenicku nedobrovolně pobývali. Také s rodinou Fedorčenka, která mu zaslala nejen dobové fotografie, ale i kopii dvou dopisů, které napsal dva dny před svou smrtí. „Píše tam, že se brzy shledají, že už je na hranici Československa. Pak byl ale tady v Jeseníku zastřelen,“ uvedl Janas.